Antalet allvarliga arbetsolyckor har ökat – risken åter på samma nivå som innan pandemin

Pressmeddelande
12 juni 2023klockan 06.30

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har ökat 2021 i jämförelse med 2020, vilket är ett tecken på att covideffekterna på arbets­marknaden har avtagit. Risken för ett allvarligt arbetsolycksfall är åter 2,6 olycksfall per 1 000 sysselsatta, vilket är samma nivå som 2019. Fallolyckor är fortfarande den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt arbetsolycksfall. Det visar Afa Försäkrings stora årliga statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad.

Totalt godkändes 63 030 arbetsskador som inträffade eller visade sig 2021. Av dessa arbetsskador var 53 881 arbetsolycksfall, 371 arbetssjukdomar och 8 778 färdolycksfall.

– Av de 53 881 arbetsolycksfallen var 11 783 allvarliga arbetsolycksfall, vilket innebär att de lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, medicinsk invaliditet eller dödsfall, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring.

Risken för allvarliga arbetsolyckor har ökat

Under 2020 minskade antalet skador till följd av bland annat ett minskat antal arbetade timmar, både på grund av minskad sysselsättning och permitteringar på grund av covid-19-pandemin.

– Risken för allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta sjönk under 2020. Men under 2021 ökade antalet arbetade timmar och antalet skador igen och den totala risken för allvarliga arbetsolycksfall återgick till samma nivå som 2019, säger Anna Weigelt.

– Risken ökade, från 2,4 till 2,6 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. Vi ser att risken ökade i alla sektorer.

Vanligaste orsakerna och yrkesgrupper med högst risk

– Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män är fallolyckor från höjd vanligare, till exempel från stegar och byggnadsställningar. För män sker de flesta fallolyckor inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa försäkring.

Näst efter fallolyckor är den vanligaste olyckan en lastningsolycka. Denna typ av olycka drabbar främst yrkesgrupperna yrkesförare och metall- och övrigt industriellt arbete och leder ofta till skador i fingrarna.

– Risken för arbetsolycksfall är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk. Högst risk för män återfinns i yrkesgrupperna byggnadsträarbetare, träindustriarbete och livsmedelsarbete. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbetare, träindustriarbete och yrkesförare. 2021 var risken för män 3,3 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta. För kvinnor var risken 1,9, säger Elin Henriksson.

 

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2021.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats.

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 16 juni 2023 kl. 9–10. Det går även att se i efterhand. 

Toppbild, foto: Lars Clason/YMR Kommunikation.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 

Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.