En arbetsgrupp sitter i ett mötesrum och arbetar.

Det kan vara svårt att upptäcka skadligt bruk bland kollegor. Ett sätt är att titta efter beteendeförändringar.

Foto: Unsplash

Vanliga tecken på skadligt bruk

Tidning - Trygg på jobbet

Om kollegan kommer till jobbet och är påverkad råder det inget tvivel om att det finns ett problem. Men det finns andra tecken också. Alla parter vinner på att upptäcka skadligt bruk i ett tidigt skede.

Ur Trygg på jobbet mars 2024

Skadligt bruk av något slag har inte alltid med arbetslivet att göra. Men ofta påverkar missbruk av alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar prestationen på jobbet. Och så fort så är fallet finns det också ett ansvar för chef och arbetsgivare att utreda vad det förändrade beteendet beror på.

– Kommer någon till sitt arbete och är påverkad är det en uppenbar signal. Då har det nog gått ganska långt redan. Men i relation till hur många som har en problematik är de fallen få, säger Magnus Nyqvist, Feelgood Skadligt bruk, tidigare Alna, som har lång erfarenhet av att jobba med frågor kring skadligt bruk i arbetslivet.

Han menar att det finns mycket att vinna för arbetsgivarna med att komma in i ett tidigare skede. Då är problematiken lättare att behandla och har troligen gjort mindre skada.

Hur kan man upptäcka om en kollega eller anställd har en beroendeproblematik?

– Man kan titta efter beteendeförändringar. Om någon som varit glad och positiv plötsligt verkar vara mer stresskänslig och prestationen går ner ska man vara uppmärksam.

– Ökad sjukfrånvaro, att man kommer för sent eller vill ha semester med kort varsel kan vara andra signaler. Det kanske verkar som att personen inte mår bra, men det kan handla om någon form av skadligt bruk.

Vilka problem kan uppstå kring arbetet?

– Det mest uppenbara är kanske att det kan öka risken för olyckor, beroende på vilken typ av arbete det handlar om. Men att prestationen på arbetet går ner kan också skapa fler problem.

– Om någon inte fungerar på jobbet så påverkar det både kollegor och arbetsgivare. Det blir spänningar och konflikter i gruppen och produktiviteten går ner eftersom problemen tar tid och energi från arbetet för både chefer och kollegor.

Om någon som varit glad och positiv plötsligt verkar vara mer stresskänslig och prestationen går ner ska man vara uppmärksam.

Magnus Nyqvist, Feelgood Skadligt bruk, tidigare Alna

Är det svårt för arbetsgivare att hantera sådant här?

– Ja, det upplevs som svårt att upptäcka signalerna tidigt. Men också att veta hur man ska agera. En del tror att man behöver ha bevis på missbruk för att kunna ta upp frågan. Men en bra idé är att vända på det och utgå från konsekvenserna av beteendet.

– Om det inte fungerar som det ska finns ett ansvar att undersöka varför personen inte sköter sitt jobb. Det är inte förbjudet att ha alkoholproblem, men om det påverkar jobbet är det chefens roll att ta upp det.

Hur tar man upp frågan?

– Vi brukar prata om tre nivåer av samtal: göra medarbetaren uppmärksam på att beteendeförändringen märks genom att fråga hur personen mår, ta upp på vilket sätt det inte fungerar och att man till exempel ser ett mönster av frånvaro och slutligen att faktiskt säga att ”det här fungerar inte, nu vill jag att vi gör så här”. När man har kommit till den nivån behöver man som arbetsgivare oftast hjälp av experter, Företagshälsan eller sådana som vi på Feelgood.

Vad finns det för behandlingar och åtgärder?

– Det behövs en kartläggning kring skadligt bruk och eventuell samsjuklighet. Efter det kan olika typer av behandling sättas in. Enskild terapi eller gruppbehandling beror på vad som passar för individen.

Var slutar arbetsgivarens ansvar?

– Ansvaret är att utreda och möjliggöra rehabilitering, men det är inte helt säkert att man är ansvarig för att bekosta den. Spel och droger är mindre självklart än alkohol.

Rehabstödet från Afa Försäkring kan väl vara en god hjälp där?

– Ja, det är uppskattat och används, som jag uppfattar det, mest av arbetsgivare i offentlig sektor. Vi talar ofta om för dem som vänder sig till oss att stödet finns och kan ge ersättning för halva kostnaden. Jag tror att stödet leder till mer rehabilitering. Till exempel vid behandling på internat kan det göra väldigt stor skillnad för arbetsgivaren.

Text: Per Cornell
Foto: Unsplash

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2024. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Så funkar rehabstödet

Vem kan söka?

Arbetsgivare kan söka för anställda som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

Vad kan man söka för?

Man kan söka stödet för att förebygga eller förkorta sjukskrivning.

Exempel på behandlingar som man kan få stöd för:

  • beroendebehandling,

  • samtalsstöd,

  • stress- och livsstilsförändringskurser

  • eller omskolning.

Vad får man?

Arbetsgivare kan få upp till halva kostnaden för rehabiliteringen i stöd.

Läs mer om skadligt bruk och reha­bili­terings­stöd

Kvinna på promenad i skogen

Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet

Livesänt hybridseminarium den 21 november som ger dig kunskap och förutsättningar för att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Forskning och statistik inom området presenteras.

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.