1jan

Arbetsmarknadsdepartementet om psykosociala arbetsmiljöfrågor

SeminariumFysiskt
Genomfördes 1 januari 2015

Seminariet är en del av Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för
arbetsmiljöpolitiken har börjat. En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbets­marknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras. Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA För­säkring tre kunskapsseminarier under våren. Det tredje seminariet hålls på temat psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Medverkande i panelen:

Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk handel
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Eva Thulin Skantze, utredare, arbetsmiljöstrateg SKL