24juni

Arbetsmarknadsdepartementet bjuder in till ett seminarium om psykosociala arbetsmiljöfrågor

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Seminariet är en del av Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken har börjat. En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbets­marknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras. Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren. Det tredje seminariet hålls på temat psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Medverkande i panelen: 

Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk handel Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet Eva Thulin Skantze, utredare, arbetsmiljöstrateg SKL