3juni

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

SeminariumFysiskt
Genomfördes 3 juni 2014

Vid ett seminarium den 3 juni presenterades AFA Försäkrings årligen återkommande rapport om utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag och bygger på AFA Försäkrings unika skadedatabas.

I årets rapport presenteras utvecklingen över tid för arbetsskador och långa sjukfall. Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall eller ett långvarigt sjukfall redovisas fördelat på kön, yrke, län, sektor och ålder. Dessutom presenteras de vanligaste orsakerna till arbetsolycksfall och dess konsekvenser i form av allvarlighetsgrad. De långa sjukfallen redovisas per diagnosgrupp.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef Analys och Försäkrings­villkor AFA För­säkring och analytikerna Anna Weigelt, Mats Åhlgren och Thomas Åkerström.