Emma Aronsson är samordnare på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring och Anna Mia Olofsson är avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd.

Emma Aronsson är samordnare och Anna Mia Olofsson är avdelningschef på Arbetsmiljö­utbildning och Reha­bili­terings­stöd på Afa För­säkring. Foto: Anna-Maria E. Alsand

Stöd för arbetsmiljö­utbildning – något för din arbetsplats?

Vill du öka samverkan kring arbetsmiljö på din arbetsplats? Eller vill du vidareutbilda dig inom arbetsmiljö? Det finns ett stöd att söka för detta – stöd för arbetsmiljö­utbildning.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tillsammans avsatt 75 miljoner kronor till stödet, som administreras av Afa För­säkring. Arbetsgivare kan ansöka om det för sina skydds- och arbetsmiljö­ombud samt chefer. Går man tillsammans blir stödet högre.

Arbetsgivare inom privat sektor med kollektiv­avtal kan ansöka. Stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som skydds- eller arbetsmiljö­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet gäller både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljö­arbetet utifrån arbetsplatsens behov.

– Vi hoppas på att många fler arbetsgivare ska ta möjligheten att söka stödet för gemensamma utbildningsinsatser, det är en pågående satsning och det finns möjlighet att ansöka till och med 2023 säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljö­utbildning och Reha­bili­terings­stöd på Afa För­säkring.

Populärt stöd

Stödet är uppskattat och alla som fått det rekommenderar andra att söka det. I topp bland de som fått stöd hittills ligger tjänsteföretag, på andra plats kommer industriföretag.

– Efter satsningens första ett och ett halvt år har drygt 15 000 personer gått arbetsmiljö­utbildning och närmare 340 utbildnings­anordnare har blivit godkända. Det är runt 1 100 företag som har tagit del av stödet. De populäraste vidareutbildningarna är Systematiskt arbetsmiljö­arbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), säger Anna Mia Olofsson.

Parterna vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljö­arbetet. Stöd för arbetsmiljö­utbildning är speciellt utformat så att det ska främja gemensamma utbildningsinsatser på arbetsplatsen.

– Det är en styrka att lyfta frågor gemensamt, då får både chef, skydds-och arbetsmiljö­ombud samma kunskapsbas och samma plattform att stå på. Arbetsmiljöfrågorna kommer dessutom upp på ledningsnivå, säger Emma Aronsson, samordnare på Arbetsmiljö­utbildning och Reha­bili­terings­stöd på Afa För­säkring.

Vidareutbilda er tillsammans

Vad är det då för utbildningar det handlar om? För att få stöd behöver deltagarna gå hos en godkänd utbildnings­anordnare. Det finns utbildnings­anordnare över hela Sverige och utbildningarna kan vara på plats eller på distans. Stödet ges som delfinansiering av vidareutbildningar för skydds- och arbetsmiljö­ombud samt chefer. Det kan till exempel vara vidareutbildningar med fokus på det systematiska arbetsmiljö­arbetet, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, att förebygga hot och våld på jobbet, krishantering, riskbruk i arbetslivet och så vidare.

Om man går utbildningen tillsammans får man stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skydds- och arbetsmiljö­ombud går separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Tanken är att premiera att gå tillsammans.

Stödet ges även för arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå. Ett exempel på en sådan kurs är bättre arbetsmiljö, BAM. Bekostnad av skydds- och arbetsmiljö­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet. Däremot om chefer deltar gemensamt med sina skydds- och arbetsmiljö­ombud på grundutbildning utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften för chefer.

Detta är stöd för arbetsmiljö­utbildning

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljö­arbetet. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Stödet administreras av Afa För­säkring. Satsningen pågår fram till och med 2023 för arbetsmiljö­utbildningar och omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektiv­avtal.

Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning.

Ansök om stöd för arbetsmiljö­utbildning

Vill du som arbetsgivare ansöka om stödet? Det är lätt att ansöka om stödet. Det gör du via ett webbformulär. Här hittar du all information om hur arbetsgivare ansöker om stödet.

Är du skydds- eller arbetsmiljö­ombud? Här hittar du all information du behöver.

Kontakta Afa För­säkring: mejla dina frågor till: stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se
Telefon: 08-696 40 36