Emma Aronsson är samordnare på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring och Anna Mia Olofsson är avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd.

Emma Aronsson är samordnare och Anna Mia Olofsson är avdelningschef på Arbetsmiljö­utbildning och Rehabiliterings­stöd på Afa Försäkring. Foto: Anna-Maria E. Alsand

Stöd för arbetsmiljö­utbildning – något för din arbetsplats?

Vill du öka samverkan kring arbetsmiljö på din arbetsplats? Eller vill du vidareutbilda dig inom arbetsmiljö? Det finns ett stöd att söka för detta – stöd för arbetsmiljö­utbildning.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tillsammans avsatt 75 miljoner kronor till stödet, som administreras av Afa Försäkring. Arbetsgivare kan ansöka om det för sina skydds- och arbetsmiljöombud samt chefer. Går man tillsammans blir stödet högre.

Arbetsgivare inom privat sektor med kollektivavtal kan ansöka. Stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som skydds- eller arbetsmiljöombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet gäller både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

– Vi hoppas på att många fler arbetsgivare ska ta möjligheten att söka stödet för gemensamma utbildningsinsatser, det är en pågående satsning och det finns möjlighet att ansöka till och med 2023 säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring.

Populärt stöd

Stödet är uppskattat och alla som fått det rekommenderar andra att söka det. I topp bland de som fått stöd hittills ligger tjänsteföretag, på andra plats kommer industriföretag.

– Efter satsningens första ett och ett halvt år har drygt 15 000 personer gått arbetsmiljöutbildning och närmare 340 utbildningsanordnare har blivit godkända. Det är runt 1 100 företag som har tagit del av stödet. De populäraste vidareutbildningarna är Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), säger Anna Mia Olofsson.

Parterna vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Stöd för arbetsmiljöutbildning är speciellt utformat så att det ska främja gemensamma utbildningsinsatser på arbetsplatsen.

– Det är en styrka att lyfta frågor gemensamt, då får både chef, skydds-och arbetsmiljöombud samma kunskapsbas och samma plattform att stå på. Arbetsmiljöfrågorna kommer dessutom upp på ledningsnivå, säger Emma Aronsson, samordnare på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring.

Vidareutbilda er tillsammans

Vad är det då för utbildningar det handlar om? För att få stöd behöver deltagarna gå hos en godkänd utbildningsanordnare. Det finns utbildningsanordnare över hela Sverige och utbildningarna kan vara på plats eller på distans. Stödet ges som delfinansiering av vidareutbildningar för skydds- och arbetsmiljöombud samt chefer. Det kan till exempel vara vidareutbildningar med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, att förebygga hot och våld på jobbet, krishantering, riskbruk i arbetslivet och så vidare.

Om man går utbildningen tillsammans får man stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skydds- och arbetsmiljöombud går separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Tanken är att premiera att gå tillsammans.

Stödet ges även för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå. Ett exempel på en sådan kurs är bättre arbetsmiljö, BAM. Bekostnad av skydds- och arbetsmiljöombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet. Däremot om chefer deltar gemensamt med sina skydds- och arbetsmiljöombud på grundutbildning utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften för chefer.

Detta är stöd för arbetsmiljö­utbildning

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av Afa Försäkring. Satsningen pågår fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar och omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal.

Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning.

Ansök om stöd för arbetsmiljö­utbildning

Vill du som arbetsgivare ansöka om stödet? Det är lätt att ansöka om stödet. Det gör du via ett webbformulär. Här hittar du all information om hur arbetsgivare ansöker om stödet.

Är du skydds- eller arbetsmiljö­ombud? Här hittar du all information du behöver.

Kontakta Afa Försäkring: mejla dina frågor till: stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se Telefon: 08-696 40 36