Smarta kläder kan hjälpa dig att må bättre

Pressmeddelande
22 november 2017klockan 08.11

Jörgen Eklund, forskare och projektledare för två forsknings­projekt vid Kungliga Tekniska Högskolan, berättade på arbetsmiljökonferensen ”Digitaliserings effekter på arbetsmiljön” om kläderna som får dig att må bra. Med ny teknik kan man mäta belastning i arbetet och på sikt bidra till bättre arbetshälsa för fler.  

Foto: Johan Ljungqvist

Belastning på de så kallade rörelseorganen är en av de största orsakerna till arbetsskador. Riskbedömning av belastning kan göras genom observation av den som arbetar. Det är just vad Jörgen Eklund, professor i industriell ergonomi på Kungliga Tekniska Högskolan, och hans forskningsteam har gjort. I samband med en FoU-konferens som arrangerades av AFA Försäkring i Karlstad i förra veckan, berättade han mer om sin forskning.

Ny teknik mäter arbetsbelastning

– Genom sensorer som vävs in i kläderna kan man göra pulsmätningar och mäta en persons rörelser och belastning i arbetet. Vi kan fånga upp hjärtfrekvens, andning och muskelaktivitet, vilka sammantaget avslöjar en hel del om vilken belastning en person har. Målet med vår forskning är att resultaten ska kunna bidra till att förebygga ohälsa i arbetslivet på grund av för hög eller för låg arbetsbelastning.

Forskargruppen har vidareutvecklat teknik som redan används inom idrotten och försvaret, till exempel joggingkläder med insydda sensorer för pulsmätning.

– Den nya tekniken vi utvecklat kan användas för mätningar av belastning vid fysiskt tunga arbeten som exempelvis byggnadsarbete, men även vid stillasittande arbeten som kontorsarbete med låg belastning. Det är inte bara för hög belastning som kan äventyra hälsan, för mycket stillasittande arbete är också en riskfaktor för arbetsrelaterad ohälsa, säger Jörgen Eklund.

De smarta kläderna har testats i laboratorium och i verkliga arbetsmiljöer som i brevbäraryrket, på byggarbetsplatser, i föraryrken och vid monteringsarbete.

Ett verktyg för företagshälsovården

– Smarta kläder skulle i framtiden kunna användas av företagshälsovården för att riskbedöma anställdas belastning i arbetet i syfte att förebygga arbetsskador och sjukdom på arbetet och att skapa bättre arbetsmiljöer, säger Jörgen Eklund.

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, inledde och avslutade FoU:s seminariedag om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön, där Jörgen Eklund presenterade sin forskning.

– Varje år satsar vi runt 150 miljoner kronor på stöd till forskning och utveckling i syfte att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv och kommuner och landsting. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och samtidigt vara medveten om de effekter den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa är en stor utmaning för många arbetsgivare. Därför finansierar vi forskning inom området och arrangerar seminariedagar som denna, säger hon.

Mer information:
Läs referat från konferensen Digitaliserings effekter på arbetsmiljön på afaforsakring.se 
Mer info om AFA Försäkrings forskningsstöd finns på afaforsakring.se/forskning

Kontakt: Jörgen Eklund, KTH, 08-790 48 66, 070-828 44 32 jorgen.eklund@sth.kth.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se
Camilla Hagblom, projektledare event AFA Försäkring: 073-366 48 42 camilla.hagblom@afaforsakring.se

Text: Linda Harling