Postdoc-stöd till forskning om luftburna virus i arbetsmiljöer

Pressmeddelande
14 september 2022klockan 09.00

För tionde året i rad delar Afa För­säkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor i syfte att stödja forskare som är i början av sin karriär. Malin Alsved, vid Lunds universitet, tilldelas 2022 års stöd för att undersöka luftburna virus på arbetsplatser och vad som påverkar deras smittsamhet.

– Det känns jättekul att få postdoc-stödet. Det gör det möjligt att genomföra ett spännande forskningsprojekt, säger Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet.

– Vi ska studera vilka luftburna virus som finns på arbetsplatser och vilka parametrar som påverkar hur smittsamma de är. Det kan till exempel vara storleken på viruspartiklarna eller inomhusmiljön, som luftfuktighet och temperatur. Tidigare studier har visat att exempelvis influensa och covid-19 är mer smittsamt på vintern när det är kallare, men man har inte kunnat förklara varför det är så.

Mätning av luftburna virus i olika arbetsmiljöer

Malin Alsved har tidigare bland annat forskat på hur coronaviruset smittar via luft. Hon har också undersökt hur aerosolpartiklar med virus uppstår när man andas, pratar eller sjunger. Nu ska hon studera virus och hur de sprids i luften i arbetsmiljöer.

– Vi ska samla prover på vattenreningsverk och i kontorsmiljö för att se vilka luftburna virus som förekommer på olika typer av arbetsplatser. Det finns ganska mycket virus i avloppsvatten och i vattenreningsprocessen bildas aerosoler som kan innehålla virus. Så tanken är att mäta förekomsten och spridningen på en arbetsplats med mycket virus och jämföra resultaten med en arbetsplats där det hypotetiskt finns mindre virus, säger Malin Alsved.

– Sedan ska vi göra laboratoriestudier på rhinovirus, som är ett av våra vanligaste förkylningsvirus. Då kommer vi i att kunna förändra faktorer som luftfuktighet, temperatur och partikelstorlek för att se hur virusets smittsamhet påverkas.

Ett syfte med Afa Försäkrings postdoc-stöd är att forskare ska få möjlighet att utveckla nya forskningskontakter. Malin Alsved kommer att tillbringa en del av postdoc-tiden på Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, i Oslo.

Vad hoppas du på av projektet?
– Storleken på viruspartiklar är väldigt intressant eftersom den spelar stor roll för hur partiklarna rör sig i luften och var i luftvägarna de fastnar. Om vi kan förstå lite mer av hur partikelstorleken hänger ihop med smittsamheten kan vi välja rätt förebyggande metod, som luftrenare och andningsmasker, för att förhindra smittan. Så det är vad jag framför allt hoppas på, säger Malin Alsved.

Forskning som kommer till praktisk nytta i arbetslivet

Afa Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Ett betydelsefullt kriterium i finansieringen är att forskningen ska komma till praktisk nytta i arbetslivet.

– Malin Alsved får nu möjlighet att fortsätta sin forskning och att utveckla sitt vetenskapliga nätverk nationellt och internationellt. Vi ser goda möjligheter för hennes forskning att bidra med ökad kunskap om hur spridning av luftburna virus kan förebyggas på arbetsplatser, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

Text: Adam Fredholm

Mer information:

Malin Alsved, Lunds universitet, 046–222 39 32, malin.alsved@design.lth.se.
Diana Persson, FoU-handläggare Afa Försäkring, 076–101 98 15, diana.persson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Varje år satsar vi 150 miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.