Ny rapport: Skolans pedagoger– allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Pressmeddelande
18 oktober 2021klockan 09.00

Skolan är en viktig samhällsfunktion och yrkesgrupperna förskollärare och fritidspedagoger och lärare och skolledare sysselsatte år 2019 tillsammans 285 000 personer, vilket är 6 procent av den totala sysselsättningen. Kvinnor är mer sjukskrivna än män och vanliga orsaker till allvarliga arbetsolycksfall bland yrkesgrupperna är bland andra fallolyckor, hot/våld och deltagande i fysiska aktiviteter. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa För­säkring.

– I rapporten fördjupar vi oss bland annat i de vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolycksfall samt de vanligaste diagnoserna vid långvarig sjukfrånvaro för skolans pedagoger, med extra fokus på psykiska diagnoser. Ett särskilt avsnitt i rapporten redovisar covid-19-relaterade sjukförsäkringsärenden, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. 

Med skolans pedagoger avses i denna rapport förskollärare och fritidspedagoger och lärare och skolledare. Yrkesgrupperna utgör tillsammans 6 procent av den totala sysselsättningen. Tre fjärdedelar av skolans pedagoger är kvinnor.

Kvinnor mer sjukskrivna än män – psykiska diagnoser vanligast

– Kvinnorna är mer sjukskrivna än män, men det är inte unikt för skolans pedagoger utan den trenden ser vi även inom andra yrkesgrupper. Psykiska sjukdomar är vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland skolans pedagoger, i synnerhet för kvinnor mitt i livet, säger Andreas Ek.

Allvarliga arbetsolyckor bland skolans personal

– När det gäller allvarliga arbetsolyckor löper kvinnliga förskollärare och fritidspedagoger högre risk än genomsnittet att drabbas. Lärare och skolledare löper däremot lägre risk än genomsnittet att drabbas av allvarliga arbetsolyckor och det gäller för både kvinnor och män, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Fallolyckor och hot/våld vanliga orsaker till allvarliga arbetsolycksfall

– För kvinnor är en fallolycka den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Män skadar sig främst när de deltar i träning, övning eller annan aktivitet. För båda könen är hot och våld en vanlig orsak till ett allvarligt arbetsolycksfall, säger Emil Askestad.

Av samtliga hot och våld-olyckor för skolans pedagoger står någon form av fysisk attack bakom 60 respektive 47 procent av kvinnor och mäns olyckor. Dessa fysiska attacker kan vara slag, knuffar eller sparkar riktade mot skolans pedagoger. Verbala hot står för 40 respektive 53 procent av olyckorna.

”Tog till fysiskt våld med tillhygge”

Både kvinnliga och manliga lärare och skolledare har en större andel psykiska skador efter allvarliga arbetsolyckor än resten av arbetsmarknaden. Dessa skador beror ofta på stressreaktioner efter hot och våld och majoriteten av de drabbade arbetar i grundskolan.

– Ett av exemplen som vi lyfter i rapporten är en kvinnlig grundskollärare som utsatts för hot och våld på jobbet, säger Emil Askestad.

Kvinnan, som vid händelsen var mellan 46–55 år, drabbades av en akut stressreaktion och blev sjukskriven i mer än 30 dagar. Hon berättar:

”Eleven fick ett aggressionsutbrott och tog till fysiskt våld med tillhygge samt hotade”.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten Skolans pedagoger – Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här

Kontakt: Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.