Långvarig sjukskrivning med psykisk diagnos vanlig inom socialt arbete

Pressmeddelande
21 oktober 2022klockan 03.00

Anställda inom socialt arbete har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än snittet för alla yrken inom kommuner och regioner, visar en ny rapport från Afa För­säkring. Psykiska diagnoser är vanligast och reaktion på svår stress är den allra vanligaste diagnosen. Särskilt kvinnor inom socialt arbete löper hög risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av reaktion på svår stress.

– Vår statistik visar att de som jobbar inom socialt arbete har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än snittet för samtliga yrken inom kommuner och regioner. Och nära två tredjedelar av den långa sjukfrånvaron inom socialt arbete utgörs av psykiska diagnoser, där reaktion på svår stress är vanligast, särskilt bland kvinnor, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Kvinnor inom socialt arbete har tre gånger så hög risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av reaktion på svår stress som män. Kvinnor i åldersgruppen 36–45 år har högst risk för denna typ av sjukfrånvaro.

De mest utsatta yrkesgrupperna inom socialt arbete

I rapporten definieras socialt arbete av yrkena socialsekreterare, behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, biståndsbedömare m.fl., enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 och diakoner.

– Högst risk för långvarig sjukfrånvaro har kvinnliga behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Ser man bara till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos har kvinnliga socialsekreterare den högsta risken inom socialt arbete, säger Andreas Ek.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Tips på förebyggande åtgärder och länktips

Det finns många sätt att förebygga psykisk ohälsa och stress såväl hos enskilda medarbetare som i arbetsgruppen. Här är några råd till chefen som vill arbeta förebyggande och länktips.

Råd till chefen som vill skapa en bättre psykisk hälsa:

  • Skapa öppenhet kring psykisk ohälsa.
  • Diskutera den psykosociala arbetsmiljön, såsom återhämtning, schemaläggning, introduktion av nyanställda och hur ni pratar med varandra.
  • Skapa utrymme för återhämtning.
  • Ha regelbundna arbetsplatsträffar.
  • Se till att friskvårdstimmen används.
  • Arbeta förebyggande med insatser både mot organisationen och medarbetarna.
  • Ta hjälp av företagshälsovården.

Källa: Gunnel Hensing, professor i socialmedicin; intervju suntarbetsliv.se 31 augusti 2021

Länktips:

Stressdialogen: suntarbetsliv.se 

Säkerhetsdialogen: suntarbetsliv.se 

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen, Myndigheten för arbetsmiljökunskap:  mynak.se 

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld: arbetsmiljöverket.se 

Checklista om hot och våld: prevent.se 

Arbetsrelaterad stress: prevent.se 

Mer information:

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. I rapporten presenteras utöver långvarig sjukfrånvaro även allvarliga arbetsskador. Hot och våld är den främsta orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall bland anställda inom socialt arbete.

Socialt arbete – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter.

Rapporten presenteras på ett livesänt seminarium den 21 oktober kl. 9–10, men går även att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats

Kontakt:

Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.