Långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos vanligast mitt i livet – särskilt bland kvinnor

Pressmeddelande
15 december 2022klockan 03.00

Ju äldre vi blir desto högre blir risken för långvarig sjukfrånvaro – i alla fall generellt sett. Men det gäller inte alltid. Långvarig sjukfrånvaro för psykiska diagnoser sticker ut i statistiken, där är risken istället som högst mitt i livet. Allra högst risk har kvinnor i fyrtioårsåldern. Det visar aktuell statistik i en ny rapport från Afa För­säkring.

– Generellt sett ökar risken för långvarig sjukfrånvaro med åldern. Åldersgruppen 16–25 år har den lägsta risken medan åldersgruppen 56–64 år har den högsta risken. Men när det gäller risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos så ser åldersbilden helt annorlunda ut, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Högst risk för kvinnor runt 40 år

– Vi ser ett avvikande mönster när det gäller psykiska diagnoser, där toppar risken för långvarig sjukfrånvaro när man är mitt i livet. Till skillnad från den sammanlagda sjukfrånvaron – där risken ökar ju äldre man blir – är risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos som högst i åldersgruppen 36–45 år. Fram till dess ökar risken med åldern för att sedan minska. Detta gäller båda könen men är särskilt påtagligt för kvinnor.

Utmattningssyndrom och andra stressreaktioner vanligast

– Den allra vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för åldersgruppen 36–45 år är reaktion på svår stress, särskilt för kvinnor. Det kan innebära att man drabbas av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. Andra vanliga orsaker är förstämningssyndrom, som framförallt utgörs av depressionsdiagnoser och ångestsyndrom, säger Andreas Ek.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Tips på förebyggande arbete

Psykisk ohälsa i arbetslivet kan förebyggas. Suntarbetsliv och Prevent arbetar aktivt med att ta fram förebyggande tips och råd. Här är några länkar till vidare tips:
Vad är psykisk ohälsa? – Suntarbetsliv
Vägen till väggen – Suntarbetsliv
Praktiska råd om stress i arbetet – Prevent

Mer information:

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Mitt i livet – långvarig sjukfrånvaro för åldersgruppen 36–45 år finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 160 850 försäkringsärenden med långvarig sjukfrånvaro. Sjukfallen startade mellan 2018 och 2020 och Afa Försäkring har betalat ut ersättning för sjukfrånvaron via avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL. Med långvarig sjukfrånvaro menar vi sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning (sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan).

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Kontakt:
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.