40 miljoner utlyses till nytt forsknings­program: Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens

Pressmeddelande
2 maj 2022klockan 08.00

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa. Nu utlyser arbets­marknadens parter genom Afa För­säkring 40 miljoner kronor till ett nytt treårigt FoU-program.

– Vårt nya forskningsprogram Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens förväntas generera ny och användbar kunskap om den tekniska utvecklingens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda i privat sektor. Forskningen kan antingen studera nuvarande effekter på arbetsmiljön eller vara inriktad på att ta fram kunskap för framtida tillämpningar och utifrån ett förebyggande perspektiv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Forskningen ska leda till praktiskt tillämpbara resultat

– Det här är ett komplext område och därför ser vi gärna förslag på tvärvetenskapliga forskningsprojekt dock med ett tydligt fokus på arbetsmiljöområdet. Särskilt intressanta är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat, säger Helena Jahncke.

– Exempel på inriktning i projekten kan vara frågeställningar kring hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar arbetets innehåll, arbetsuppgifter och känslan av meningsfullhet när teknik och människa samverkar. Hur påverkar det medarbetarnas delaktighet och användarinflytande eller den fysiska och kognitiva arbetsbelastningen? Det kan även handla om hur denna tekniska utveckling inverkar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och sättet att leda och organisera arbetet. Intressant är också hur automatisering, robotisering och artificiell intelligens kan användas för att minska risker i arbetsmiljöer som fortfarande är riskfyllda.

Vem kan söka stödet och när?

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Utlysningen av programmet öppnar den 2 maj 2022 och stänger den 25 augusti 2022.

Mer information:

Läs mer om utlysningen av det nya FoU-programmet och hur man ansöker på Afa Försäkrings FoU-webb. 

Presskontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:
Frida Winnerstig: 08-696 45 98, frida.winnerstig@afaforsakring.se 

För frågor om FoU- ansökningsförfarandet och FoU-portalen:
Ingrid Norfors, administratör: 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb