Dr West testar jobbet som snickare

Som snickare arbetar man både med verktyg och högljudda maskiner. En av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att drabbas av hörselskador. Den här filmen fokuserar på bullerskador.

Samuel West träffar Simon Rogers som har jobbat som snickare sedan början av 1990-talet. Han har alltid hörselskydd när han jobbar med maskiner, eller står bredvid någon som jobbar med högljudda maskiner. Han har byggkollegor som har problem med hörseln.

Buller kan leda till hörselnedsättningar och tinnitus. Tinnitus är jobbiga ringningar och susningar i öronen.

Hörselskador är den vanligaste arbetssjukdomen hos män. Buller är även ett problem inom skolan, vården och på kontor. Men där leder inte bullerskadorna till hörselskador, skadorna beskrivs istället i termer av stress, huvudvärk och trötthet och den ohälsa som följer av detta.

Större problem inomhus

Problemet med buller är större inomhus, där ljudet studsar mellan tak och väggar.

– Det är lätt att underskatta faran med buller, och skadorna upptäcks ofta i ett sent skede. Detta beror på att man vänjer sig vid en allt sämre hörsel. Det värsta är att man inte kan bota de här skadorna, säger Samuel West.

Tre tips för att förebygga skador av buller

  • Använd hörselskydd.

  • Ta pauser med jämna mellanrum under arbetsdagen.

  • Var uppmärksam på hörselförändringar, för att undvika skador.

Mer information

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats om vad du kan göra för att minska risken för bullerskador.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets Bullerapp. Appen gör att du kan mäta bullernivåer med din mobiltelefon.

Text: Anna-Maria E. Alsand

dr-west-provar-jobba-som-tandlakare

Dr West testar 11 olika yrken

Följ med psykologen Samuel West till olika arbetsplatser där han testar yrken och undersöker hur det står till med arbetsmiljön. Vi får bland annat se honom som frisör, tandläkare och snickare.