Kan jag ansöka om flera arbetsmiljö­utbildningar i samma ansökan?

Nej, arbetsgivare kan endast ansöka om stöd för arbetsmiljö­utbildning för ett utbildningstillfälle per ansökan.

Relaterade frågor

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura och deltagarförteckning från utbildnings­anordnare efter avslutad utbildning. Underlag behöver inkomma senast 2 månader efter avslutad utbildning om ansökan gjorts i förväg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna som beviljats stöd samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad på grund­läggande nivå och vidareutbildningar för chefer samt vidareutbildning för skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Chef är den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Övriga anställda omfattas inte utav stödet.

Byte av deltagare i en beviljad ansökan måste ske som senast på utbildningens startdatum. Därefter kan inga ändringar göras.

För att få vägledning angående detta kontakta oss via e-post.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.