Gilla Jobbet – arbetsmiljöeventet alla vill delta i

2019-05-23 11:00

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på att öka kunskaper och engagemang inom arbetsmiljöområdet. Det är en mötesplats med seminarier och föreläsningar där forskare och praktiker inspirerar till arbetet med att skapa ett gott arbetsliv. Det är ett populärt event och årets upplaga, torsdagen den 24 oktober, blev fullt redan i april – därför har arrangörerna beslutat att genomföra ytterligare en konferensdag med samma upplägg.

– Eftersom vi vet att många vill gå på Gilla Jobbet, har vi lyckats få föreläsarna att stanna kvar och genomföra samma program en gång till dagen efter, fredagen den 25 oktober, säger Gilla Jobbets ordförande Maria Schönefeld.

– Vi har redan en lång väntelista, så vi kommer fylla eventet även denna extradag.

På Gilla Jobbet lyfter arrangörerna aktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet. Programmet är indelat i tre områden:

  • Ledarskapet, arbetsmiljöarbetet och verksamhetsnyttan
  • Hantera farliga ämnen och risker för kroppsskada
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

– Samverkan är centralt i arbetsmiljöarbetet och när chefer och skyddsombud krokar arm och går på Gilla Jobbet tillsammans får de gemensamma kunskaper som kan användas i vardagen. Under dagen presenterar vi forskning tillsammans med beprövad erfarenhet och konkreta verktyg, säger Maria Schönefeld.  

– Vi startade Gilla Jobbet 2011 eftersom det saknades en arena där vi kunde sprida kunskap och forskningsresultat kring hur ett hållbart arbetsmiljöarbete ska bedrivas.

På Gilla Jobbet den 24 och 25 oktober i Stockholm kommer deltagarna kunna välja mellan ett 30-tal aktuella seminarier. En stor del av innehållet finns redan presenterat på www.gillajobbet.se

Kontakt: Petra Lundberg, 0708-93 95 61, petra.lundberg@suntarbetsliv.se

Om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom såväl den privata sektorn som kommun- och regionssektorn. Under våren 2020 kommer man att genomföra Gilla Jobbet på sex orter runt om i landet. Mer information om det kommer i juni.

Det är inget nytt för parterna att satsa på arbetsmiljö, det har de sedan länge gjort genom AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv. Unikt för Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i satsningen, för att sätta fokus på arbetsmiljön och öka allas intresse för att tillsammans åstadkomma förbättringar. En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att forskningsresultat kommer till praktisk användning på arbetsplatserna, och att ge stöd och verktyg till chefer och skyddsombud.