Dubbelt så många kvinnliga arbetare får sjukersättning

2016-11-25 08:00

Ett tankeexperiment* med utgångspunkt från sjukskrivningsfrekvenser i olika ålders- och yrkesgrupper visar att det finns stora skillnader i möjligheterna till ett långt arbetsliv. Enligt uträkningen är de kvinnliga privatanställda arbetarna som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av ohälsa mer än dubbelt så många som de manliga. Tankeexperimentet ingår i en ny rapport som AFA Försäkring presenterar vid ett seminarium den 25 november.  

Av 1 000 kvinnliga privatanställda arbetare drabbas 141 någon gång under ett arbetsliv av en sjukskrivning som leder till månadsersättning. Motsvarande antal bland de manliga privatanställda arbetarna är 67. De som får månadsersättning från AFA Försäkring har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan**

Flest fall av månadsersättningar bland kvinnliga privatanställda arbetare finns i yrkesgruppen textil-, skinn och läderindustriarbete, och den mansdominerade gruppen betong-, bygg- och anläggningsarbete. Bland männen finns flest fall av månadsersättningar i den kvinnodominerade yrkesgruppen städare och fönsterputsare. I denna yrkesgrupp överstiger till och med antalet månadsersättningar för män antalet för kvinnor. Därefter kommer yrkesgruppen övrigt industriellt arbete.

Lägst antal fall av månadsersättningar bland privatanställda manliga arbetare finns inom yrkesgrupperna isolerings- och VVS-montörer och inom elektriskt arbete. Två yrkesgrupper som nästan är helt mansdominerade. Bland kvinnor är det grafiskt arbete och jordbruks-, skogs­bruks- och trädgårdsarbete som har lägst antal fall av månadsersättningar.

Hur kan man göra det möjligt för fler att arbeta längre?
Forskning med inriktning mot effekterna av mäns och kvinnors olika arbetsuppgifter inom samma yrke och belastning.
Utvärdering av möjligheterna att arbeta vidare med olika muskuloskeletala och psykiska diagnoser utifrån yrke och kön.

Om rapporten
Statistiken som presenteras i rapporten bygger på 415 423 långa sjukfall som har ersatts under åren 2007–2014. Beräkningarna bygger på 4234 sjukfall som påbörjades under 2013 och som har lett till månadsersättning. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas.

Skadedatabasen som innehåller information om totalt 13 miljoner försäkringsärenden, ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser. För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. Utsökningar ur skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se
 

För ytterligare information:
Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen, AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se
 

*Tankeexperimentet illustrerar utmaningar i form av beräkningar av hur många som drabbas av långvarig sjukfrånvaro under ett arbetsliv (16–64 år). Uppgifterna om antalet sjukfall/månadsersättningar under ett arbetsliv bygger på sjukskrivningsfrekvenser i AFA Försäkrings försäkringskollektiv under 2013 och på ett antagande om en statisk utveckling.
**Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning