Sjukförsäkring - läs mer och anmäl

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från oss om du får ersättning från Försäkringskassan. Här kan du göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi din rätt till ersättning.

Är du sjukskriven på grund av arbetsskada?
Läs mer och anmäl under Arbetsskadeförsäkring.

Har du fått indragen sjukpenning från Försäkringskassan?
Läs mer och anmäl under Förmån vid indragen sjukpenning.

1

1 Gäller det dig?

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Ja, sjukförsäkringen gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare. Sjukförsäkringen (AGS) kan lämna ersättning från dag 15 i sjukperioden.

Anmälan ska göras först om sjukperioden varat i 15 dagar.

Vid beräkning av antal dagar får medarbetaren lägga ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden.

Ja, anställda inom kommun landsting och vissa kommunala bolag omfattas.
Anställda inom denna sektor får i regel sjuklön från arbetsgivaren de första 90 dagarna. Har arbetsgivaren betalat sjuklön ska anmälan göras först då sjukfallet varit i 91 dagar. Om sjuklön betalas för kortare tid gäller att sjukfallet ska anmälas först då sjuklönen från arbetsgivaren har upphört men tidigast när sjukfallet varat i 15 dagar.

Anställda inom denna sektor får i regel sjuklön från arbetsgivaren de första 90 dagarna. Har arbetsgivaren betalat sjuklön ska anmälan göras först då sjukfallet varit i 91 dagar. Om sjuklön betalas för kortare tid gäller att sjukfallet ska anmälas först då sjuklönen från arbetsgivaren har upphört men tidigast när sjukfallet varat i 15 dagar.

Ja, sjukförsäkringen gäller för egenföretagare som tecknat Företagares egen AGS-försäkring. 
Om du inte tecknat försäkringen kan du i vissa fall omfattas av försäkringarna som gäller för de anställda i företaget. 

Läs mer om vad som gäller för egenföretagare

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant. 

 Läs om tjänstemän som kan omfattas av sjukförsäkringen 

 

2

2 När gäller försäkringen?

Om du har fått sjukpenning en längre tid eller sjukersättning/aktivitetsersättning, kan du ha rätt till ersättning från oss.
Läs mer om när du kan få ersättning

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.
Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

4

4 Så anmäler du

Ta fram ditt läkarintyg - där finns uppgifter som du behöver för din anmälan. 

Du behöver ha tillgång till din e-legitimation för att påbörja ansökan.

Anmäl och sök ersättning

Bra att veta! När du ansöker om ersättning från sjukförsäkringen kollar vi samtidigt om du har rätt att få premier inbetalda till din tjänstepension (pensionsavsättning).

Premiebefrielseförsäkring - om du är privat eller kooperativt anställd arbetare eller har tecknat egen försäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring - om du arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag