Sjukförsäkring - läs mer och anmäl

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från oss om du får ersättning från Försäkringskassan. Här kan du göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi din rätt till ersättning.

Sjukanmälan? Se den här filmen först!

Se steg för steg hur anmälan går till. Få reda på vilka uppgifter du behöver lämna i anmälan.

Är du sjukskriven på grund av arbetsskada?
Läs mer och anmäl under Arbetsskadeförsäkring.

Har din sjukpenning från Försäkringskassan upphört?
Läs mer och anmäl under Förmån när sjukpenning upphört .

1

1 Kolla om försäkringen gäller dig

Nej,
försäkringen gäller inte för dig som är anställd inom staten.


Fråga din arbetsgivare eller fackliga representant vad som gäller på din arbetsplats. Du kan också titta i den här tabellen.

Ja, sjukförsäkringen (AGS) gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare. Ersättning kan lämnas från dag 15 i sjukperioden.

När du varit sjukskriven 15 dagar kan du göra anmälan.
Vid beräkning av antal dagar lägger man ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden.

Ja, sjukförsäkringen gäller för denna sektor.
Välj vilken typ av anställning du har:

Ja, anställda i Svenska kyrkan omfattas.
Välj vilken typ av anställning du har:

Ja, sjukförsäkringen gäller för egenföretagare som tecknat Företagares egen AGS-försäkring.
Om du inte tecknat den kan du i vissa fall omfattas av sjukförsäkringen som gäller för de anställda i företaget. 

Läs mer om vad som gäller för egenföretagare

Nej,
i normalfallet gäller inte försäkringen för privatanställda tjänstemän, men det finns undantag. Fråga din arbetsgivare eller fackliga representant vad som gäller på din arbetsplats.

 Läs om tjänstemän som kan omfattas av sjukförsäkringen 

 

Sjukförsäkringen gäller för tjänstemän, födda 1981 eller senare, som omfattas av kollektivavtal tecknade mellan KFO och Handelsanställdas förbund inom avtalsområdena handeln, Hyresgästföreningen och Folkrörelseavtalet. Sjukförsäkringen gäller inte för övriga tjänstemän inom det kooperativa avtalsområdet.

När du varit sjukskriven 15 dagar kan du göra anmälan.

2

2 När gäller försäkringen?

Om du har fått sjukpenning en längre tid eller sjukersättning/aktivitetsersättning, kan du ha rätt till ersättning från oss.
Läs mer om när du kan få ersättning

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.
Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

4

4 Så anmäler du

Ta fram ditt läkarintyg - där finns uppgifter som du behöver för din anmälan. Om du ännu inte har ett läkarintyg kan du skriva i anmälningsformuläret vad du har för diagnos (vad du är sjukskriven för). Du kan komplettera med läkarintyg senare.

Du loggar in med BankID.

Bra att veta! När du ansöker om ersättning från sjukförsäkringen kollar vi samtidigt om du har rätt att få premier inbetalda till din tjänstepension (pensionsavsättning).

Premiebefrielseförsäkring - om du är privat eller kooperativt anställd arbetare eller har tecknat egen försäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring - om du arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag