Sjukförsäkring - läs mer och anmäl

Du kan ha rätt till ersättning från oss vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi.

OBS! Om du är sjukskriven på grund av arbetsskada ska du anmäla till arbetsskadeförsäkringen.


Bra att veta!
När du ansöker om ersättning från sjukförsäkringen kollar vi samtidigt om du har rätt att få premier inbetalda till din tjänstepension (pensionsavsättning).

Premiebefrielseförsäkring - om du är privat eller kooperativt anställd arbetare eller har tecknat egen försäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring - om du arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag

1

1 Gäller det dig?

Ja, sjukförsäkringen gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare. 
Sjukförsäkringen kan lämna ersättning från dag 15 i sjukperioden. Anmälan ska göras först om sjukperioden varat i 15 dagar. Vid beräkning av antal dagar får du lägga ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden. Vid beräkning av antal dagar får du lägga ihop sjukperioder om du återinjuknar inom fem dagar från det att den tidigare sjukperioden har avslutats.

Ja, sjukförsäkringen gäller för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.
Anställda inom denna sektor får i regel sjuklön från arbetsgivaren de första 90 dagarna. Har arbetsgivaren betalat sjuklön ska anmälan göras först då sjukfallet varit i 91 dagar. Om sjuklön betalas för kortare tid gäller att sjukfallet ska anmälas först då sjuklönen från arbetsgivaren har upphört men tidigast när sjukfallet varat i 15 dagar. Vid beräkning av antal dagar får du lägga ihop sjukperioder om du återinjuknar inom fem dagar från det att den tidigare sjukperioden har avslutats.

Ja, sjukförsäkringen gäller för egenföretagare. 
Sjukförsäkringen kan lämna ersättning från dag 15 i sjukperioden. Anmälan ska göras först om sjukperioden har varat i 15 dagar. Vid beräkning av antal dagar får du lägga ihop sjukperioder om du återinsjuknar inom fem dagar från det att den tidigare sjukperioden har avslutats.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund. 

2

2 När gäller försäkringen?

Om du har fått sjukpenning en längre tid eller sjukersättning/aktivitetsersättning, kan du ha rätt till ersättning från oss.

Läs mer om när du kan få ersättning

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.

Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

Ersättning vid sjukdom - se filmen

4

4 Så här anmäler du

Klicka på anmälningsknappen nedan.

När du loggar in med e-legitimation på Mina sidor kan du se dina ärenden, bifoga dokument elektroniskt och registrera kontaktuppgifter. Skaffa e-legitimation här.