Seminarium - "Ingen ska skada sig på jobbet"

Den 30 juni hölls seminariet "Ingen ska skada sig på jobbet" i Almedalen. Nedan kan du se filmer från seminariet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete behövs för att förebygga allvarliga skador på jobbet – hur görs detta i praktiken? Skanska och Sandvik delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar. Hur väl står sig Sverige och hur kan man prioritera bland nödvändiga åtgärder?

För Skanska och Sandvik är arbetsmiljöfrågan ständigt aktuell och något som tas på största allvar. Båda företagen använder sig av IA-systemet, ett verktyg för att effektivisera arbetsmiljöarbetet. Systemet är utvecklat av AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter för att underlätta rapportering av arbetsplatsolyckor och risker. Användarna delar med sig av information om arbetsmiljö till varandra. Det innebär att kunskapskällan blir större för varje företag som använder systemet. Även parternas roll och ansvar för att ta fram kunskap och metoder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att ingen ska skada sig på jobbet kommer att diskuteras. 

Moderator: Carin Hjulström
Petra Einarsson, vd, för Sandvik Materials Technology
Christian Hörnkvist, EHS Chef, Sandvik Materials Technology
Pierre Olofsson, vd, Skanska Sverige
Björn Samuelsson, Professor, Sveriges Byggindustrier
Marie Nilsson, vice ord, IF Metall
Anders Moberg, vd, AFA Försäkring
Lars-Gunnar Lindberg, produktchef, AFA Försäkring

Ingen ska skada sig på jobbet - Skanska och Sandvik om sitt förebyggande arbete

Ingen ska skada sig på jobbet - Fack och arbetsgivarorg.

Ingen ska skada sig på jobbet - AFA Försäkring om IA