Så här tar vi hand om en anmälan

1

1

En handläggare går igenom anmälan.

2

2

Ibland kan vi ge besked direkt men ibland krävs mer utredning. Vi kan då behöva komplettera en ofullständigt ifylld anmälan med mer information, till exempel med vad som hände, om den försäkrade haft några kostnader eller varit sjukskriven. 

3

3

Efter utredning och eventuella kompletteringar skickar vi ett beslutsbrev.

4

4

Om skadan inte läker ut helt utan ger så kallade bestående men, gör vi en invaliditetsbedömning. Den görs tidigast ett och ett halvt år efter att behandlingen av skadan är klar.