Förmån när sjukpenning upphört

Observera att Särskild AGS-KL-förmån upphör att gälla från och med den 1 oktober 2022. Förmånen gäller anställda i kommuner, regioner och vissa kommunala företag, och kan betalas när Försäkringskassan efter dag 180 i sjukperioden har beslutat att inte betala sjukpenning därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

1

1 Gäller det dig?

Nej, förmånen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

Nej, förmånen gäller inte för privat eller kooperativt anställda arbetare. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

Observera att förmånen upphör att gälla från och med den 1 oktober 2022. Läs mer om övergångsregler här

Ja, försäkringsförmånen gäller anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala företag som omfattas av kollektivavtalet "Allmänna bestämmelser" eller KFS branschavtal. Är du osäker på vad som gäller för dig, fråga din arbetsgivare.

Försäkringsförmånen började gälla 1 juni 2018 och omfattar försäkringsfall som inträffat 1 juni 2018* till och med 30 september 2022.

*För de som omfattas av KFS branschavtal gäller förmånen från och med 1 november 2018.

Nej, förmånen gäller inte för anställda inom Svenska kyrkan. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

Nej, förmånen gäller inte för egenföretagare som tecknat Företagares egen AGS-försäkring.

Nej, förmånen gäller inte för privat och kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

 

2

2 När gäller försäkringsförmånen?

Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan om att de slutar betala sjukpenning till dig därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden kan du ha rätt till ersättning från oss.

Du ska också ha beviljats ledighet från arbetet på grund av sjukdom. 
Läs mer om när försäkringen gäller.

Om du inte längre är anställd så kan ersättning inte lämnas, om du är ledig från arbetet av andra orsaker än sjukdom så gäller särskilda regler. Läs mer om annan frånvaro.

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättning lämnas proportionellt i förhållande till Försäkringskassans beslut om att inte betala sjukpenning.

Om beslutet från Försäkringskassan gäller sjukpenning på normalnivå kan vi betala 77,6% beräknat utifrån den sjukpenninggrundande inkomst du hade vid insjuknandet. Om beslutet från Försäkringskassan gäller sjukpenning på fortsättningsnivå kan vi betala 72,75%.

Du kan få ersättning från oss under under högst 180 dagar och som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Vi betalar även pensionsavgift till din tjänstepension under den tid som du får ersättning från oss.

Läs mer om vilken ersättning du kan få.

4

4 Här anmäler du

Detta behöver du bifoga till din anmälan:

  • Försäkringskassans beslut om att de inte längre betalar sjukpenning till dig därför att de bedömer att du klarar av ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

  • Läkarintyg för den aktuella perioden.

Du loggar in med BankID.

Ansök om ersättning


Du har även möjlighet att anmäla till Sjukförsäkring (AGS-KL). Läs mer och anmäl här.

Bra att veta! När du ansöker om ersättning från sjukförsäkringen kollar vi samtidigt om du har rätt att få premier inbetalda till din tjänstepension (pensionsavsättning).