Om du inte är nöjd

Vi vill att du som är kund hos oss ska bli nöjd och därför vill vi gärna att du vänder dig till oss om du har synpunkter på handläggningen av ditt ärende. Det kan till exempel vara att du upplever att du har blivit illa bemött, att beslutet är felaktigt eller att handläggningen tagit för lång tid.

Kontakta din handläggare

I första hand ber vi dig ta kontakt med din handläggare. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och ofta kan problem eller missförstånd klaras upp. Telefonnummer till din handläggare hittar du i breven från oss. Om du inte vet vem din handläggare är kan du vända dig till vårt kundcenter på 0771-88 00 99.

Du kan också vända dig till din handläggares chef om du känner dig mer bekväm med det. Kontaktuppgifter får du av din handläggare eller via vårt kundcenter.

Klagomålsansvarig

Om du fortfarande har frågor eller synpunkter kan du vända dig till våra klagomålsansvariga:

Eva Eriksson eller Maria Olsson, 08-696 35 70, klagomalsansvarig@afaforsakring.se
Adress: Klagomålsansvarig, AFA Försäkring, Box 3200, 103 63 Stockholm.