Varifrån samlar vi in personuppgifter om dig?

Tillbaka

Dig själv

Från dig samlar vi in personuppgifter genom att du fyller i dina uppgifter när du skapar ett ärende på vår webbplats, på fysiska anmälningsblanketter eller via anmälningar på telefon. De personuppgifter som vi behandlar om dig skiljer sig åt beroende på vilken försäkringsersättning du ansöker om. Nedan följer exempel på vilka personuppgifter som du själv behöver ange när du ansöker om någon av våra försäkringar. I samband med att uppgifterna samlas in anges om det är obligatoriskt att fylla i uppgiften eller inte. I de fall det är obligatoriskt att ange uppgiften men du inte gör det kan det betyda att vi inte kan handlägga ditt ärende eller att ärendet fördröjs till dess uppgiften lämnas.

 Exempel på personuppgifter som vi samlar in direkt från dig:

Identitetsuppgifter

Namn och personnummer eller samordningsnummer

Kontaktuppgifter

Telefonnummer, e-postadress

Medicinska uppgifter

Kopior på sjukjournaler- eller invaliditetsintyg, läkarutlåtanden, hälsofullmakt, diagnoskod

Handlingar som avser brott

Kopior på polisanmälningar och beslut från myndighet eller domslut från domstolar

Finansiell information

Inkomstuppgifter, kontoinformation

Anställningsuppgifter

Yrkestitel, anställningstid, ägaruppgifter (vid eventuellt eget företag) arbetsgivarens kontaktuppgifter, kollektivavtalstillhörighet

 

Din arbetsgivare

Din arbetsgivare kan komplettera och bekräfta din anmälan med dina anställningsuppgifter alternativt göra en arbetsgivaranmälan i vår gruppsjuk- eller föräldraledighetsförsäkring med dina personuppgifter och för din räkning.

Vilken försäkring ansöker du om?

Bekräfta anställning

Arbetsgivaranmälan

Personuppgifter vi samlar in om dig från din arbetsgivare

Ändamålet med insamlandet

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

X

X

Anställningsuppgifter, identitetsuppgifter, finansiell information, medicinska uppgifter

 Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för skadereglering, beräkning av försäkringsrisker,statistik, forskning, förebyggande av framtida skador, kundundersökningar, förbättring och utveckling av verksamheten och för att uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

X  

Anställningsuppgifter

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA/TFA-KL)

X  

Anställningsuppgifter

Försäkring vid dödsfall (TGL)

X  

Anställningsuppgifter

Försäkring vid föräldraledighet (FTP)

X

X

Anställningsuppgifter, identitetsuppgifter, finansiell information, uppgift om födelse- eller adoptionsdatum

Försäkring vid arbetsbrist (AGB)

X  

 Anställningsuppgifter

 

Andra källor

Vi kompletterar din anmälan med personuppgifter från andra källor än dig själv och din arbetsgivare. Nedan följer de personuppgifter som vi kan samla in om dig utöver de som du och din arbetsgivare anger vid ansökan.        

Källa

Vilka personuppgifter
samlar vi in om dig?

Ändamålet med
insamlandet

SPAR

 Folkbokföringsuppgifter

 Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för skadereglering, beräkning av försäkringsrisker,statistik, forskning, förebyggande av framtida skador, kundundersökningar, förbättring och utveckling av verksamheten och för att uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler. 

 

 

 

 

 

 

Andra försäkringsbolag

 Skade- och ärendeinformation

Försäkringskassan

 Finansiell information och medicinska uppgifter

Fora

Anställningsuppgifter, finansiell information, skade- och ärendeinformation

Pensionsvalet

Anställningsuppgifter, finansiell information, skade- och ärendeinformation