Expert 6

Lars-Gunnar Lindberg – chef IA-avdelningen

Lars-Gunnar pratar gärna om:

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö – ett unikt digitalt system som stöttar företag i att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. 

Kort om Lars-Gunnar Lindberg:

Lars-Gunnar Lindberg ansvarar för att hjälpa företag och organisationer att nyttja IA-systemet optimalt. Han pratar gärna om systematiskt arbetsmiljöarbete och trender som berör arbetsskador i stort. Lars-Gunnar berättar också gärna om hur allt fler arbetsgivare väljer att samarbeta inom branschen och ser arbetsmiljö­arbetet som en integrerad del av att vara ett attraktivt och effektivt företag.

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mail till afaseminarier@afaforsakring.se

Läs mer om IA-systemet här

Andra experter

     
 Lars Edberg  Anna Weigelt  Elisabeth Wisén Susanna Stymne Airey Michel Normark

Se en kort filmad intervju med Lars-Gunnar Lindberg.

Kontakt

Kontaktperson: Camilla Hagblom

Telefon: 08-696 48 42

E-post: afaseminarier@afaforsakring.se