Talande exempel

De talande exemplen nedan kan visas på möten, användas i utskick eller läggas upp på intranätet. Exemplen visar vad en anmälan kan innebära för den som drabbats av en olycka eller sjukdom. Det finns två versioner av varje exempel - en kort sammanfattning och ett längre bildspel som PowerPoint-presentation där ni själva kan fylla i kontaktpersoner hos er.

Presentationsmaterial Agneta

Ryggskada

Agneta, fysioterapeut 

Presentation, 1 bild (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Anna

Stress

Anna, avdelnings-föreståndare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Bengt

Knäskada

Bengt, Vaktmästare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Bertil

Hjärtinfarkt

Bertil, personalavd.

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Camilla

Bruten höft

Camilla, rektor

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Daniel

Utmattning / depression

Daniel, mellanstadielärare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Hasse

Förlaming och talsvårigheter

Hasse, läkare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Johan

Knäskada

Johan, vaktmästare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Josef

Förlamning och talsvårigheter

Josef, undersköterska

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Kim

Bruten underarm

Kim, förskollärare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Krystyna

Bruten underarm

Krystyna, sjuksköterska

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Lena

Förslitning i ryggen

Lena, lokalvårdare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Marie

Magsår

Marie, biståndshandläggare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Yara

Bruten handled

Yara, förvaltningschef

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Yasmin

Bruten höft

Yasmin, socialsekreterare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Brutet knä - en anmälan kan göra skillnad

Förslitning i ryggen - en anmälan kan göra skillnad

Utmattningssyndrom - en anmälan kan göra skillnad

Bruten underarm - en anmälan kan göra skillnad

Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom