Presentationsmaterial

Här finns presentationer som hjälper dig att berätta om de kollektivavtalade försäkringarna. Presentationerna kan användas på möten, i utskick eller till att lägga ut på intranätet.

Sjukdom

Presentation – Sjukdom (AGS-KL)

Ladda ner som powerpoint

Arbetsskada

Presentation – Arbetsskada (TFA-KL)

Ladda ner som powerpoint

Dödsfall

Presentation – Dödsfall (TGL-KL)

Ladda ner som powerpoint

Rehabiliteringsstöd

Presentation – Rehabiliteringsstöd

Ladda ner som powerpoint

Särskild AGS-KL förmån

Presentation – Särskild AGS-KL-förmån

Ladda ner som powerpoint

Kollektivavtalad försäkring

Presentation – Kollektivavtalad försäkring

Ladda ner som powerpoint

Se filmen här.

Visa den här filmen!

Den här filmen visar vad era medarbetare behöver veta om försäkringar på jobbet. Visa den!

Exempel på ersättningar

Välj en av dessa och visa för era medarbetare för att skapa en aha-upplevelse om vad försäkringar på jobbet kan handla om.

Presentationsmaterial Agneta

Ryggskada

Agneta, fysioterapeut 

Presentation, 1 bild (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Anna

Stress

Anna, avdelnings-föreståndare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Bengt

Knäskada

Bengt, Vaktmästare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Bertil

Hjärtinfarkt

Bertil, personalavd.

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Camilla

Bruten höft

Camilla, rektor

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Daniel

Utmattning / depression

Daniel, mellanstadielärare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Hasse

Förlaming och talsvårigheter

Hasse, läkare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Johan

Knäskada

Johan, vaktmästare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Josef

Förlamning och talsvårigheter

Josef, undersköterska

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Kim

Bruten underarm

Kim, förskollärare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Krystyna

Bruten underarm

Krystyna, sjuksköterska

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Lena

Förslitning i ryggen

Lena, lokalvårdare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Marie

Magsår

Marie, biståndshandläggare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Yara

Bruten handled

Yara, förvaltningschef

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Presentationsmaterial Yasmin

Bruten höft

Yasmin, socialsekreterare

Presentation, 1 bild, (ppt)
Bildspel (ppt)

Rehabiliteringsstöd – en ansökan kan göra skillnad

Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom