Kunderna berättar hur de arbetat med IME

Våra kunder ger olika exempel på hur de har valt att arbeta med IME-materialet.

Vi gjorde det själva - Norsjö kommun berättar

Hässleholm jobbar för att alla yrkesgrupper ska få korrekt ersättning

Region Jämtland-Härjedalen satsar på att ingen ska missa ersättning

Jönköpings kommun informerar alla chefer som ett steg på vägen

 

Arbetsmöte i Karlskrona kommun med IME-materialet

Arbetsmöte i Skellefteå kommun med IME-materialet

 

Erfarenheter från tekniska förvaltningen i Borås

Och sen hände det här i Jönköping