Är du försäkrad hos oss?

Alla som jobbar inom kommun och region har kollektiv­avtalade för­säkring­ar, men det kan skilja sig åt vilka olika skydd du har beroende på anställningsform.

Sannolikheten är väldigt stor att du har en eller flera kollektivavtalade försäkringar. De flesta anställda i Sverige har en eller flera försäkringar hos Afa Försäkring som ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare.

Och 10 av 10 som arbetar inom kommuner, regioner eller i vissa kommunala bolag har försäkring vid sjukdom och arbetsskada hos oss.

Många känner inte till att de är försäkrade via jobbet. Du kanske är en av dem?

Va? Har jag en kollektivavtalad försäkring?

Om du vill veta mer om kollektivavtalad försäkring kan du fråga:

  • din försäkringsinformatör på jobbet

  • din fackliga representant på jobbet

  • din arbetsgivare eller chef

  • Afa Försäkring

Är du anställd inom den privata sektorn?

Då har du som regel också för­säkring­ar. Kolla på Avtalat.se vad som gäller för dig.

En översikt över kollektivavtalade försäkringar

Här kan du se vilka kollektivavtalade försäkringar som finns.

På uppdrag av

akademikeralliansen logotyp
kommunal logotyp
offentliganställdas förhandlingsråd ofr logotyp