Ett quiz om kollektivavtalade försäkringar

Bara 27% har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Har du? Gör vårt quiz och få koll.

1. Du måste jobba heltid för att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla dig?

2. Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste förmånerna man har via sitt jobb?

3. Du själv har ansvaret att anmälan skickas in om du skadar dig på jobbet?

4. Du måste vara svensk medborgare för att omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna?

5. Kollektivavtalade försäkringar gäller bara om man är medlem i facket?

6. Du kan få pengar både från Försäkringskassan och din kollektivavtalade försäkring?

7. Om du ramlar och gör illa dig på väg till jobbet kan du få ersättning från din kollektivavtalade försäkring?

8. Att bli utsatt för hot och våld på jobbet kan räknas som en arbetsskada?

9. De kollektivavtalade försäkringarna gäller även dig som är visstidsanställd?