Är du försäkrad?

Inom kommuner och regioner omfattas alla av våra försäkringar

Sannolikheten är väldigt stor att du har en eller flera kollektivavtalade försäkringar. De flesta anställda i Sverige har en eller flera försäkringar hos AFA Försäkring som ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare.

Och 10 av 10 som arbetar inom kommun, region eller i vissa kommunala bolag har försäkring vid sjukdom och arbetsskada hos oss.

Många känner inte till att de är försäkrade på jobbet. Du kanske är en av dem?

Va? Har jag en kollektivavtalad försäkring?

Om du vill veta mer om kollektivavtalad försäkring kan du fråga:

  • din försäkringsinformatör på jobbet
  • din fackliga representant på jobbet
  • din arbetsgivare eller chef
  • AFA Försäkring

Se vår översikt av vilka kollektivavtalade försäkringar som finns

Är du anställd inom den privata sektorn har du också försäkringar. Kolla med din arbetsgivare eller din fackliga representant vilka försäkringar som gäller för dig.