Varför en kampanj med myter och faktoider?

Bara 26% av alla svenskar har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Men många har istället koll på fakta som faktiskt inte ens stämmer, till exempel tror 69% att öronen och näsan fortsätter växa hela livet.

Kampanjen Inte sant vetande tar fasta på det här och poängterar hur mycket osant vi tror oss veta, jämfört med hur få det är som har koll på något så jätteviktigt som kollektivavtalade försäkringar. Det är synd. För de kan hjälpa dig om du blir sjuk. Eller om du skadar dig på jobbet. 

60% tror att morötter förbättrar mörkerseendet, 72% att säckpipan är från Skottland, och 69% tror att öronen och näsan fortsätter växa hela livet *. Tre felaktiga fakta som alla har högre kännedom än kollektivavtalad försäkring. Bättre kan vi!

Inte sant vetande är en informationskampanj framtagen av AkademikerAlliansen, Kommunal, Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd (OFR) och AFA Försäkring. Kampanjen har som syfte och mål att öka kännedomen om kollektivavtalade försäkringar. Fler ska veta om att det finns en trygghet om man blir sjuk. Eller skadar sig på jobbet. Kampanjen riktar sig främst till personer inom kommuner och regioner i åldrarna 20–40 år.

Fler borde få koll på att man är försäkrad via jobbet...

Kampanjen bygger på insikten om felaktiga fakta vi ”vet” och sanningar vi borde veta. Genom att lyfta den förvånansvärt stora skillnaden mellan olika slags vetanden vill vi locka till skratt och igenkänning, samt påminna målgruppen om deras kollektivavtalade försäkringar.

Siffrorna i kampanjen kommer från undersökningar gjorda på Sveriges befolkning av SIFO 2019 (18-79 år) och Novus 2018 (20-65 år).

* På påståendet att näsan och öronen slutar växa samtidigt som andra kroppsdelar svarade 69% att det var falskt.

Har du frågor om kampanjen? Kontakta camilla.kinnarinen@afaforsakring.se.

72% tror att säckpipan kommer från Skottland. Kanske någon du känner? Dela gärna filmen och sprid lite kunskap.

Vi vet inte vad kaniner tror, men 60% av svenskarna tror att morötter förbättrar mörkerseendet. Dela filmen till alla morotsälskare.

Gamla människor skulle ha galet stora öron och långa näsor om de växte hela livet, något som 69% tror. Dela filmen och sprid lite kunskap.

Kampanjen har tagits fram i samarbete med