Va? Har jag en kollektivavtalad försäkring?

9 av 10 har en kollektivavtalad försäkring

Sannolikheten är väldigt stor att du har en eller flera kollektivavtalade försäkringar. Cirka 4,5 miljoner människor, eller 90 procent av alla anställda i Sverige har en eller flera försäkringar hos oss genom sin arbetsgivare.

Arbetar du inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller i vissa kommunala bolag har du försäkring vid sjukdom och arbetsskada hos oss.

Många känner inte till att de är försäkrade på jobbet. Du kanske är en av dem?
Om du vill veta mer om kollektivavtalad försäkring kan du fråga

Är du anställd inom den privata sektorn har du också försäkringar. Kolla med din arbetsgivare vilka försäkringar som gäller för dig.

Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom