Ett quiz om kollektivavtalade försäkringar

Du vet att picknick är orimligt i dåligt väder. Eller att man inte ska nalla av rå kyckling. Men hur mycket vet du om kollektivavtalade försäkringar? Gör vårt quiz och testa dina kunskaper!

1. Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste förmånerna man har via sitt jobb?

2. Du måste jobba heltid för att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla dig?

3. Du måste vara svensk medborgare för att omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna?

4. Du själv har ansvaret att ansökan skickas in om du skadar dig på jobbet?

5. Du kan få pengar både från Försäkringskassan och din kollektivavtalade försäkring?

6. Att bli utsatt för hot och våld på jobbet kan räknas som en arbetsskada?

7. Om du ramlar och gör illa dig på väg till jobbet kan du få ersättning från din kollektivavtalade försäkring?

8. Försäkringar gäller bara om man är medlem i facket?

Kampanjen har tagits fram i samarbete med