Sjukförsäkring

Du kan ha rätt till ersättning från oss vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi.

Bild på man

 1. 1

  Gäller det dig?

  Sjukförsäkringen gäller för dig som är:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare
  • anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag
  • företagare som tecknat egen försäkring

  Är du statligt anställd gäller inte försäkringen för dig. I normalfallet gäller inte heller försäkringen för privatanställda tjänstemän.

   

  Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

  Illustraton av människor

 2. 2

  När gäller försäkringen?

  Om du har fått sjukpenning en längre tid eller sjukersättning/aktivitetsersättning, kan du ha rätt till ersättning från oss.

   

  Läs mer om när du kan få ersättning

   

  Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.

  Bild på penna

 3. 3

  Vilken ersättning kan du få?

  Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan.

   

  Läs mer om ersättningens storlek

 4. 4

  Så här anmäler du

  Du kan anmäla direkt via anmälningsknappen nedan eller fylla i en anmälningsblankett.

   

Bra att veta! När du ansöker om ersättning från sjukförsäkringen kollar vi samtidigt om du har rätt att få premier inbetalda till din tjänstepension (pensionsavsättning).

Premiebefrielseförsäkring- om du är privat eller kooperativt anställd arbetare eller har tecknat egen försäkring Avgiftsbefrielseförsäkring- om du arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag