AFA Försäkrings behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen avser att skydda individers integritet när deras personuppgifter behandlas. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre försäkringsbolagen
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Livförsäkringsaktiebolag och
AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Försäkringsbolagen ansvarar gemensamt för den behandling av personuppgifter som sker hos oss.

Vi arbetar med försäkringar. Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Samma gäller för uppgifter som vi kompletterar en skadeanmälan med, t.ex. uppgifter från vårdgivare, Statens personadressregister eller Försäkringskassan, och i de fall din arbetsgivare lämnar försäkringsanmälan för din räkning. Uppgifterna används för att kunna skadereglera och utgör underlag för beräkning av försäkringsrisker, statistik, förebyggande av framtida skador samt forskning.

För att kunna hantera försäkringsärenden kan vi ibland lämna uppgifter till samarbetspartners, t.ex. specialistläkare. Genom AFA Försäkrings e-tjänst kan vi också lämna uppgift till din arbetsgivare om namn, personnummer och skadedatum. Arbetsgivaren använder denna information för att bekräfta din anställning och för statistik. Vi lämnar även uppgifter till Försäkringskassan och andra myndigheter, om en sådan begäran har stöd i lag.

Uppgifter lämnas också till forskningsprojekt med tillstånd av forskningsetisk kommitté, om du själv har samtyckt till detta. De uppgifter som lämnas är namn, adress, personnummer och i förekommande fall diagnos eller skadeart med skadehändelse. Du blir alltid kontaktad i förväg och får själv bestämma om du vill vara med i forskningsprojektet och deltagande är frivilligt. Om du avböjer kommer dina uppgifter inte att användas.

Vill du veta vilka personuppgifter som vi har om dig, eller begära rättelse av felaktiga uppgifter, behöver vi en skriftlig begäran från dig. Din begäran skickar du till AFA Försäkring Registerutdrag, 106 27 Stockholm. Du måste ange ditt personnummer och själv underteckna din begäran.