Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL) vid smittbärarpenning – läs mer och anmäl

Har du smittbärarpenning från Försäkringskassan? Då kan du få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS och AGS-KL).

Gör din anmälan till sjukförsäkringen här, så utreder vi din rätt till ersättning. Förutom vid smittbärarpenning kan du ha rätt till ersättning från oss om du har sjukpenning från Försäkringskassan.

Smittbärarpenning får du från Försäkringskassan när du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom och därför måste avstå från att arbeta. Det kan även handla om att du inte får hantera livsmedel därför att du har en skada, sår, smitta eller sjukdom.

1

1 Gäller det dig?

Ja, sjukförsäkringen (AGS) gäller under tid med smittbärarpenning. Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden.

När sjukperioden varat i 15 dagar kan du göra anmälan. Vid beräkning av antal dagar lägger man ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden. Dagar med smittbärarpenning jämställs med arbetsoförmåga på grund av sjukdom.

Om din smittbärarpenning övergår i en sjuklöneperiod, kan dagsersättning från sjukförsäkringen bli aktuell först när sjuklöneperioden från arbetsgivaren har upphört.

Ja, sjukförsäkringen (AGS) gäller under tid med smittbärarpenning. Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden.

När sjukperioden varat i 15 dagar kan du göra anmälan. Vid beräkning av antal dagar lägger man ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden. Dagar med smittbärarpenning jämställs med arbetsoförmåga på grund av sjukdom.

Om din smittbärarpenning övergår i en sjuklöneperiod, kan dagsersättning från sjukförsäkringen bli aktuell först när sjuklöneperioden från arbetsgivaren har upphört.

Ja, sjukförsäkringen (AGS-KL) gäller. Du kan göra anmälan från dag 1 med smittbärarpenning om försäkringsfallet inträffar 1 juli 2021 eller senare. Om försäkringsfallet inträffade innan 1 juli 2021 ska du anmäla när du haft smittbärarpenning eller sjukpenning under minst 15 dagar.

Ja, sjukförsäkringen (AGS-KL) gäller under tid med smittbärarpenning. Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden.

När du varit sjukskriven i 15 dagar kan du göra anmälan. Om du får sjuklön från arbetsgivaren ska du göra anmälan först när sjuklöneperioden upphört. Vid beräkning av antal dagar lägger man ihop sjukperioder som inträffar inom fem dagar från den föregående sjukperioden..

Nej, försäkringen gäller inte.

Nej, försäkringen gäller inte.

Nej, försäkringen gäller inte.

2

2 När gäller försäkringen?

Om du har smittbärarpenning kan du ha rätt till ersättning från oss.

Observera att försäkringen inte gäller om Försäkringskassan betalar ut viss smittbärarpenning på grund av att du har en närstående i riskgrupp för covid-19.

Läs mer om när du kan få ersättning 

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.

Läs mer om efterskydd

 

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Ersättningen från oss är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

4

4 Så anmäler du

Om du har fått en diagnos eller diagnoskod från en läkare ska du fylla i den i anmälningsformuläret. Det går också bra att komplettera senare. 

Du loggar in med BankID.