Ersättning vid sjukskrivning

Med vår sjukförsäkring (AGS eller AGS-KL) kan du få extra pengar utöver den ersättning du får från Försäkringskassan. Beroende på vilken typ av ersättning du får, kan vi antingen betala ut dagsersättning eller månadsersättning. Här berättar vi mer om ersättningen och hur mycket du kan få.

Utbetalningsdagar

Se vilka dagar vi betalar ut pengar för dagsersättning och månadsersättning från sjukförsäkringen.

Dagsersättning

Dagsersättning från oss kan du få när du har sjukpenning, rehabiliteringspenning eller smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det är när du är sjukskriven från ditt arbete på hel- eller deltid som Försäkringskassan betalar ut någon av dessa ersättningar.

Vi drar av 30 procent i skatt innan du får ersättningen från oss.

Du kan få ersättning från försäkringen som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Se exempel på dagsersättning, så att du kan skapa dig en ungefärlig bild av hur stor ersättningen kan bli.

Välj vilken typ av anställning du har för att läsa mer:

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi 13,3 procent av sjukpenningen.

Du kan få dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Om din arbetsgivare betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi 13,3 procent av sjukpenningen.

Du kan få dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Om du får sjuklön via jobbet längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med cirka 13 procent (12,887 %) av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi cirka 14 procent (13,746 %) av sjukpenningen.

När du har sjukpenning eller rehabiliteringspenning

  • Du kan få dagsersättning från dag 91 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.
  • Om din arbetsgivare betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15, men tidigast dagen efter sista sjuklönedagen.

När du har smittbärarpenning

  • Dagsersättning från oss kan du få från dag 1 som du får smittbärarpenning från Försäkringskassan.
  • Om din smittbärarpenning övergår i en sjukperiod kan du få fortsatt dagsersättning från sjukförsäkringen först när sjuklöneperioden från arbetsgivaren har upphört och du åter får ersättning från Försäkringskassan.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med cirka 13 procent (12,887 %) av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi cirka 14 procent (13,746 %) av sjukpenningen.

Du kan få dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Månadsersättning

Månadsersättning från oss kan du få när du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som du anmält till Försäkringskassan (när du insjuknade) bestämmer hur stor din månadsersättning blir.

Vi drar av 30 procent  i skatt innan du får ersättningen från oss.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning får du som troligen aldrig mer kommer att kunna arbeta heltid, men i vissa fall kan arbeta deltid.

Du kan få ersättning från försäkringen som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Välj vilken typ av anställning du har eller hade för att läsa mer: