Tjänstemän som kan omfattas av sjukförsäkringen

En del tjänstemän kan via kollektivavtal omfattas av sjukförsäkringen. Det  gäller vissa tjänstemän inom detaljhandeln och vissa tjänstemän som omfattas av så kallat medarbetaravtal.

För att få mer information om vilket kollektivavtal du omfattas av kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant innan du anmäler.