Sjukförsäkring

Du kan ha rätt till ersättning från oss när du är sjukskriven.

Vad gäller för dig?

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Du som privat eller kooperativt anställd arbetare kan ha rätt till ersättning från oss när du har sjukpenning från Försäkringskassan. 

Ersättning vid sjukpenning, läs mer och anmäl

Försäkringen kan lämna ersättning om du har fått sjukpenning från Försäkringskassan, Läs mer och anmäl 
eller om du har fått din sjukpenning indragen,  Läs mer och anmäl

Ja, du som är anställd inom Svenska kyrkan kan ha rätt till ersättning från oss när du har sjukpenning från Försäkringskassan. 

Ersättning vid sjukpenning, läs mer och anmäl

Ja, är du egenföretagare som tecknat Företagares egen AGS-försäkring kan du ha rätt till ersättning från oss när du har sjukpenning från Försäkringskassan. 

Ersättning vid sjukpenning, läs mer och anmäl

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant. 

 Läs om tjänstemän som kan omfattas av sjukförsäkringen