Vilken ersättning kan du få

Ersättning betalas per dag och beräknas med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten du har vid insjuknandet. Endast inkomster från anställning inom hos kommun, landsting, regioner och vissa kommunnära bolag kan medräknas.

Ersättning lämnas proportionellt i förhållande till indragen sjukpenning. Arbetsoförmågan i anställningen ska styrkas av läkarintyg.

Om Försäkringskassans beslut om att dra in sjukpenningen avser sjukpenning på normalnivå lämnas ersättning med 77,6% av inkomstunderlaget. Om beslutet avser sjukpenning på fortsättningsnivå så lämnas ersättning med 72,75%.

Ersättning lämnas per dag under högst 180 kalenderdagar och som längst till och med månaden innan man fyller 65 år. I vissa fall kan ersättningen upphöra tidigare. Läs mer under När gäller försäkringen.