När gäller försäkringen?

Särskild AGS-KL-förmån kan betalas under vissa förutsättningar då Försäkringskassan fattat beslut om att dra in sjukpenningen på grund av att du bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden (se kommentar). Arbetsgivaren ska också ha beviljat ledighet på grund av sjukdom från ditt ordinarie arbete, enligt bestämmelserna i kollektivavtalet om ledighet vid sjukdom. Arbetsoförmågan i anställningen ska vara styrkt av läkarintyg.

Rätten till Särskild AGS-KL-förmån upphör

  • vid ingången av den månad som du fyller 65 år,
  • i den omfattning som sjukpenning beviljas om arbetsförmågan minskar,
  • då anställningen upphör,
  • om du inte längre är ledig från ditt arbete på grund av sjukdom, med undantag för sådan ledighet som beskrivs under avsnittet Annan frånvaro.

Kommentar: Från och med dag 181 i sjukperioden prövar Försäkringskassan arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.