Sjukförsäkring (AGS) vid graviditetspenning – läs mer och anmäl

En tillfällig ändring i villkoren för sjukförsäkring (AGS) gör att du som är gravid och får graviditetspenning i vissa fall kan få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS).

Det gäller dig som får graviditetspenning från Försäkringskassan på grund av att du måste avstå från att arbeta för att viruset som orsakar covid-19 är en risk i din arbetsmiljö,

Om du får graviditetspenning av annan orsak så gäller inte försäkringen.

1

1 Gäller det dig?

Ja, försäkringen gäller dig. Ersättning kan lämnas från den 15:e dagen med graviditetspenning. När du har haft graviditetspenning i 15 dagar kan du göra anmälan.

Vid beräkning av antal dagar lägger man ihop sjukperioder och perioder med graviditetspenning som inträffar inom fem dagar från föregående period. 

Ja, försäkringen gäller dig.

Nej, försäkringen gäller inte dig.

Nej, försäkringen gäller inte dig.

Nej, försäkringen gäller inte dig.

Nej, försäkringen gäller inte dig.

Nej, försäkringen gäller inte dig.

2

2 När gäller försäkringen?

Den gäller för dig som är gravid och får graviditetspenning på grund av att du måste avstå från att arbeta för att coronaviruset är en risk i din arbetsmiljö.

Försäkringen gäller tillfälligt under tid med graviditetspenning och för försäkringsfall som inträffar från och med 1 mars 2021 till och med 30 september 2021.

Eftersom det här är en del av sjukförsäkringen (AGS) så gäller försäkringens övriga regler även för dagsersättning som lämnas under tid med graviditetspenning. Läs mer här

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Dagsersättningen under tid med graviditetspenning är densamma som när man får sjukpenning. Den betalas med 12,5 % av den graviditetspenning du får från Försäkringskassan. Det finns en karenstid på 14 dagar, så ersättning betalas från den 15:e dagen.

4

4 Så anmäler du

Ta fram ditt beslut om graviditetspenning från Försäkringskassan. Där finns uppgifter du behöver. Beslutet ska även bifogas anmälan.

Du loggar in med BankID.

Ring Kundcenter om du har frågor: 0771-88 00 99. Tryck 1 för sjukskrivning.

Överenskommelse om att tillfälligt lämna dagsersättning från AGS under tid med graviditetspenning:

Under perioden 1 mars 2021 till och med 30 september 2021 har § 12 i försäkringsvillkoren fått följande tillägg i form av en anmärkning, i enlighet med en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO:

”Med arbetsoförmåga p g a sjukdom eller olycksfall jämställs även när försäkrad – med hänvisning till det virus som orsakar covid-19 – måste avstå från förvärvsarbete på grund av en föreskrift som meddelas med stöd av bestämmelserna i arbetsmiljölagen och på grund därav har rätt till graviditetspenning enligt SFB.”