Hur gäller arbetsskadeförsäkringen i samband med korttidsarbete (korttidspermittering)?

För dig som är anställd som tjänsteman inom privat sektor.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Du som är anställd som tjänsteman inom privat sektor har din arbetsskadeförsäkring hos Afa Försäkring.

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfall i arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan).

Ersättning lämnas för inkomstförlust under sjuklönetid och sjukpenningtid enligt skadeståndsrättsliga regler det vill säga faktisk inkomstförlust. Det innebär att om du skadar dig i arbetet, under tid med korttidsarbete, så kommer ersättningen för inkomstförlust att vara anpassad till den lön som gäller vid korttidsarbetet.

Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Om du under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna omfattas du av TFA.

Läs mer om försäkringen och hur man anmäler arbetsskada