Hur gäller arbetsskadeförsäkringen i samband med korttidsarbete (korttidspermittering)?

För dig som är anställd som tjänsteman inom privat sektor.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Du som är anställd som tjänsteman inom privat sektor har din arbetsskadeförsäkring hos AFA Försäkring.

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfall i arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan).

Ersättning lämnas för inkomstförlust under sjuklönetid och sjukpenningtid enligt skadeståndsrättsliga regler det vill säga faktisk inkomstförlust. Det innebär att om du skadar dig i arbetet, under tid med korttidsarbete, så kommer ersättningen för inkomstförlust att vara anpassad till den lön som gäller vid korttidsarbetet.

Läs mer om försäkringen och hur man anmäler arbetsskada