AFA-försäkringarna och korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering) är när arbetsgivaren kortar ner arbetstiden och får pengar från staten för att de anställda ändå ska kunna få lön. Staten betalar då en stor del av lönen.

Stödet för korttidsarbete är nytt och kommer att finnas under 2020. Det går att söka stöd från 7 april, men det gäller redan från 16 mars.

Hur påverkar korttidsarbete de försäkringar som finns i kollektivavtalet via AFA Försäkring?