Behåll din livförsäkring när du slutar jobba

Om du slutar jobba innan du fyllt 65 år kan du ha kvar samma livförsäkring som du hade genom kollektivavtalet på ditt jobb. Allt du behöver göra är att teckna försäkringen inom 180 dagar efter att du slutat jobba.

Fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring - TGL

Försäkringens innehåll:

  • Begravningshjälp
  • Grundbelopp till familjen
  • Barnbelopp till barn under 21 år

Läs mer om vad försäkringen ersätter

Fördelar

  • Helt utan hälsodeklaration.
  • 201 kr/år (2022 års pris)
  • Gäller tills du fyller 65 år eller tills du börjar på ett nytt jobb med motsvarande försäkring
Frågetecken

Checklista: Kan jag teckna försäkringen?

  • Mitt senaste jobb var som arbetare på ett privat företag* där jag arbetade minst sex månader.
  • Min före detta arbetsgivare har kollektivavtal.
  • Jag ser till att teckna försäkringen inom 180 dagar (cirka sex månader) efter att jag blev uppsagd eller av annat skäl slutade mitt arbete.

*Privatanställda arbetare arbetar ofta inom industri-, bygg-, skogs- eller transportindustrin. Du kan också arbeta i affär, på restaurang eller på hotell. Om du är osäker på om ditt yrke räknas som privatanställd arbetare kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackliga ombud.

Faktablad och fullständiga villkor

Detaljerad information om försäkringen hittar du i informationsbladen i pdf-format.

Kolla först om du har försäkringen via facket!

Hos vissa fackförbund ingår den här försäkringen i fackavgiften. Kolla upp med ditt fackförbund först så att du inte betalar för en försäkring som du redan har.

Så här tecknar du försäkringen

Gå in på Fora.se. Där kan du ladda ner, fylla i och skicka in blanketten för att teckna tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Det är Fora som administrerar försäkringen.

Teckna försäkringen