Premiebefrielseförsäkring föräldraledighet/graviditet

När du arbetar betalar arbetsgivaren in pensionspremien till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har föräldrapenning eller graviditetspenning. Under den perioden kan du istället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.

1

1 Gäller det dig?

Ja, Pensionsavsättning kan omfatta privat eller kooperativt anställda arbetare som fått föräldrapenning från 2000-01-01 eller senare och/eller haft graviditetspenning från och med 2012-01-01

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Ja, Pensionsavsättning kan omfatta egenföretagare som tecknat försäkringen och som fått föräldrapenning från 2000-01-01 eller senare och/eller haft graviditetspenning från och med 2012-01-01

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej. försäkringen gäller inte för privat eller kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

2

2 När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller om du:

  • är föräldraledig och tar ut föräldrapenning
  • får graviditetspenning
  • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Från den 1 januari 2008 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 25 år. 

Läs mer om åldersregler

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna.

3

3 Vilken pensionsavsättning lämnas?

Från och med 2012 är premien 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

 

Läs mer om underlag till pensionsavsättning

4

4 Anmäl och sök ersättning

Ansökan görs via blankett nedan. 

Ansök om ersättning