Skadereglering avseende försäkrad

Tillbaka

 

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att reglera den försäkrades skada. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att utreda den försäkrades rätt till försäkringsersättning och för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med dig som den försäkrades arbetsgivare.