24juni

Seminarium om unga i arbetslivet

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldersgrupper på arbets­marknaden, men snabbast ökar den hos unga. Av de psykiska diagnoserna är depression och ångest vanligast bland unga, medan stress är vanligare hos äldre. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 26 februari.

Rapporten baseras på statistik från 8 874 allvarliga arbetsolyckor och 21 115 fall av långvarig sjukskrivning som drabbat unga 2007-2014, hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen inrymmer information om 13 miljoner försäkringsärenden och ger stor kännedom om vilka skador och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper.