15nov

Regional dag i Stockholm 15 november 2022

Regional dagFysiskt
Genomfördes 15 november 2022

Dagen riktar sig till dig inom kommun- och regionsektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö-, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald, skydds­ombud eller liknande.

Dagens program

9.30

Inledning

Helena Danielsson och Per Winberg, utbildningsledare, Afa Försäkring, hälsar välkommen och berättar vad dagen har att bjuda på.

10.00

Den svenska modellen för arbetsmiljöarbete

Fack och arbetsgivare i KR-sektorn har enats om en avsiktsförklaring för det partsgemensamma arbetsmiljö­arbetet. Genom satsningar på friskfaktorer och samverkan vill man främja hälsa samt förebygga och hantera arbetsmiljörisker för medarbetare i sektorn. Kristina Folkesson, SKR och Marie Persson, Kommunal, berättar om det partsgemensamma arbetet och de olika initiativen.

Ta del av presentationen här. (PPT, 1.26 MB)

A/ KIA systemet – En introduktion

KIA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser i er organisation. Man kan även genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor. Louise Godeau, Afa Försäkring, presenterar och berättar mer om hur systemet fungerar.

Ta del av presentationen här (PPT, 3.97 MB)

B/ De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, utsågs hösten 2021 till regeringens särskilda utredare, med uppdrag att utvärdera vilka effekter de regionala skydds­ombudens verksamhet har, och att undersöka hur de kan ges bättre förutsättningar för sitt uppdrag. Under seminariet berättar Magnus om några av slutsatserna från betänkandet (med överlämningsdatum till ansvarig minister den 1 september 2022).

Ta del av presentationen här. (PPT, 2.59 MB)

C/ Så jobbar du med kompetensutveckling!

Från den 1 oktober gäller ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet ger möjligheter för arbetsgivare att kompetensutveckla sina medarbetare och att få stöd av Omställningsfonden i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Samtidigt stärker det nya avtalet individernas möjligheter till livslångt lärande genom både karriär- och studiestöd. Anita Grönberg och Lars Gustavsson, Omställningsfonden, berättar om hur omställningsavtalet KOM-KR kan användas på bästa sätt.

Ta del av presentationen här (PPT, 17.74 MB)

D/ Friskfaktorernas roll i arbetsmiljöarbetet.

Cecilia Skeppar och Charlotte Wikholm, Suntarbetslivs resursteam, berättar om stödet de gett till uppdrag i kommuner, regioner och kommunala företag. Elisabeth Olofsson, personalspecialist, Upplands-Bro kommun, berättar om utmaningar och positiva effekter hos dem med att arbeta med friskfaktorerna i praktiken. De beskriver också hur de har jobbat vidare och spridit det inom organisationen.

Ta del av presentationen här.

12:00            

Lunch

E/ Tidiga insatser kan förebygga sjukfrånvaro

Anna Finnes, Region Stockholm, och Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska institutet, berättar vad forskningen säger om skillnaden som förebyggande arbete vid psykisk ohälsa kan göra, både för en arbetstagare och en arbetsgivare.

Att söka arbetslivsinriktat rehabiliterings­stöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Anna-Mia Olofsson, Afa Försäkring berättar om hur vårt rehabiliterings­stöd fungerar samt vad vår statistik säger om rehabiliteringsåtgärder.

Ta del av presentationen här (PDF, 5.13 MB)

Ta del av presentationen här (Anna Finnes och Elisabeth Björk Brämberg) (PDF, 1.95 MB)

F/ Tillsammans för friska arbetsplatser

Genom samverkan får chef och medarbetare en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas. Samverkansavtalet ger struktur och former för att involvera de som berörs tidigt i processer. Delaktiga medarbetare kan bidra med sin kompetens och sina erfarenheter. Inflytande leder till att utmaningar och omställningar kan lösas bättre. Dessutom är det en av flera friskfaktorer. På seminariet berättar Jonas Nilsson, Kommunal, och Christin Granberg, SKR, om samverkansavtalets potential som grund för bättre arbetsmiljö.

Ta del av presentationen här. (PPT, 6.98 MB)

G/ Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet

Professor Gunnar Bergström berättar om konsekvenser – hälsa, prestation och produktivitet – av sjuknärvaro för individen och organisationen. Han tar också upp faktorer som påverkar hur mycket sjuknärvaro som finns i en organisation, och om sjuknärvaro i vissa situationer även kan vara funktionell.

Ta del av presentationen här. (PPT, 6.61 MB)

H/ KIA-systemet – en fördjupning

KIA-systemet kan bland annat användas till att hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och händelser som omfattar elever och förskolebarn. För dig som redan använt systemet ett tag berättar Mikael Jakobsson, Afa Försäkring om vad som kan vara bra att tänka på när ni använder det i er organisation.

Ta del av presentationen här (PPT, 242.21 kB)

14:00            

Eftermiddagskaffe

14.30

Krisberedskap i praktiken

Andreas Weiborn är idag säkerhetsstrateg i Västerås stad, men ingick 2014 i insatsledningen vid skogsbranden i Västmanland. Här får vi en inblick i några händelser som borde ändrat vårt sätt att agera vid kriser. Vad lär vi oss av inträffade samhällsstörningar, och vad kan kommuner och regioner ta med sig i sitt fortsatta arbete?

15.45

Avslutning

Tid och plats Stockholm

Datum: Tisdag den 15 november 2022. Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30. OBS! Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00. Plats: Vi håller till på Münchenbryggeriet/Mälarsalen, Torkel Knutssonsgatan 2.

Övrigt: Din personliga e-postadress måste anges vid anmälan. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Sista anmälningsdag är fredag den 4 november. Antalet platser är begränsat.  

Du deltar kostnadsfritt Afa Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Frågor? Kontakta oss?

Per Winberg

08-696 49 20

Helena Danielsson

08-696 43 53

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd