2juni

Arkiv – Regional dag i Visby 2 juni 2022

Regional dagFysiskt
Genomfördes 2 juni 2022

Dagen riktar sig till dig inom kommun- och regionsektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö-, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald, skydds­ombud eller liknande.

Dagens program

9.30

Inledning

Helena Danielsson och Per Winberg, utbildningsledare, Afa Försäkring, hälsar välkommen och berättar vad dagen har att bjuda på.

10.00

Den svenska modellen för arbetsmiljöarbete

Fack och arbetsgivare i KR-sektorn har enats om en avsiktsförklaring för det partsgemensamma arbetsmiljö­arbetet. Genom satsningar på friskfaktorer och samverkan vill man främja hälsa samt förebygga och hantera arbetsmiljörisker för medarbetare i sektorn. Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg på SKR, berättar om det partsgemensamma arbetet och de olika initiativen.

A/ KIA systemet – En introduktion

KIA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser i er organisation. Man kan även genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor. Louise Godeau, Afa Försäkring, presenterar och berättar mer om hur systemet fungerar.

B/ 750 nya miljoner till kompetensutveckling

Idag saknar fyra av tio yrkesarbetande i Sverige möjlighet till kompetensutveckling, samtidigt som en majoritet är intresserad av det. Anita Grönberg och Lars Gustavsson, Omställningsfonden, berättar om hur omställningsavtalet KOM-KR kan användas på bästa sätt.

C/ Trygg arbetsmiljö – En grundförutsättning

Analyschef Anna Weigelt ger en bakgrund i vad Afa Försäkring ser i sin skadestatistik om hot och våld i tjänsten. Eskilstuna kommun skapar arbetsplatser fria från hot, våld, kränkningar, och sexuella trakasserier, med utbildningar inriktade på verksamhetens behov. Kristina Sikström och Maritha Fundhage, Kommunhälsan berättar om det arbetet.

D/ KIA systemet – En fördjupning i OSA och elevhändelser

KIA-systemet kan bland annat användas till att hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och händelser som omfattar elever och förskolebarn. För dig som redan använt systemet ett tag berättar Mikael Jakobsson, Afa Försäkring om vad som kan vara bra att tänka på när ni använder det i er organisation.

12:00            

Lunch

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarn automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

F/ Tillsammans för friska arbetsplatser

Genom samverkan får chef och medarbetare en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas. Samverkansavtalet ger struktur och former för att involvera de som berörs tidigt i processer. Delaktiga medarbetare kan bidra med sin kompetens och sina erfarenheter. Inflytande leder till att utmaningar och omställningar kan lösas bättre. Dessutom är det en av flera friskfaktorer. På seminariet berättar Jessica Olsson, Lärarnas Riksförbund, och Christin N Granberg, SKR, om samverkansavtalets potential som grund för bättre arbetsmiljö.

G/ Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet

Professor Gunnar Bergström berättar om konsekvenser – hälsa, prestation och produktivitet – av sjuknärvaro för individen och organisationen. Han tar också upp faktorer som påverkar hur mycket sjuknärvaro som finns i en organisation, och om sjuknärvaro i vissa situationer även kan vara funktionell

14:00            

Eftermiddagskaffe

14.30

Krisberedskap i praktiken

Malin Dreifaldt är idag säkerhetsstrateg i Västerås stad, men ingick 2014 i insatsledningen vid skogsbranden i Västmanland. Här får vi en inblick i några händelser som borde ändrat vårt sätt att agera vid kriser. Vad lär vi oss av inträffade samhällsstörningar, och vad kan kommuner och regioner ta med sig i sitt fortsatta arbete?

15.45

Avslutning

Tid och plats Visby 2 juni

  • Tid: Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.

  • Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 i Visby. Besök hotellets webbplats.

  • Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Antalet platser är begränsat.  

  • Sista anmälningsdag är fredag den 20 maj.

  • Du deltar kostnadsfritt.

  • Afa Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Den Regionala dagen i Visby är i dagsläget möjlig att genomföra utan några restriktioner. Afa Försäkring har ändå bokat väl tilltagna lokaler för att undvika trängsel och vi vill att den som har förkylningssymptom avstår från att delta.

Helena Danielsson

08-696 43 53

Per Winberg

08-696 49 20

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd