5maj

Arkiv – Regional dag i Sundsvall 5 maj 2022

Regional dagDigitalt & fysiskt
Genomfördes 5 maj 2022

Dagen riktar sig till dig inom kommun- och regionsektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö-, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald, skydds­ombud eller liknande.

Dagens program

9.30

Inledning

Helena Danielsson och Per Winberg, utbildningsledare, Afa Försäkring, hälsar välkommen och berättar vad dagen har att bjuda på.

10.00

Den svenska modellen för arbetsmiljöarbete

Fack och arbetsgivare i KR-sektorn har enats om en avsiktsförklaring för det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet. Genom satsningar på friskfaktorer och samverkan vill man främja hälsa samt förebygga och hantera arbetsmiljörisker för medarbetare i sektorn. Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg på SKR, berättar om det partsgemensamma arbetet och de olika initiativen.

11.00

A/ KIA-systemet – en introduktion

KIA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser i er organisation. Man kan även genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor. Louise Godeau, Afa Försäkring, presenterar och berättar mer om hur systemet fungerar.

B/ 750 nya miljoner till kompetensutveckling

Idag saknar fyra av tio yrkesarbetande i Sverige möjlighet till kompetensutveckling, samtidigt som en majoritet är intresserad av det. Anita Grönberg och Lars Gustavsson, Omställningsfonden, berättar om hur omställningsavtalet KOM-KR kan användas på bästa sätt.

C/ Trygg arbetsmiljö – en grundförutsättning

Analyschef Anna Weigelt ger en bakgrund av vad Afa Försäkring ser i sin skadestatistik om hot och våld i tjänsten. Eskilstuna kommun skapar arbetsplatser fria från hot, våld, kränkningar, och sexuella trakasserier, med utbildningar inriktade på verksamhetens behov. Kristina Sikström och Maritha Fundhage från Kommunhälsan, Eskilstuna, berättar om det arbetet.

D/ KIA-systemet – en fördjupning i OSA och elevhändelser

KIA-systemet kan bland annat användas till att hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och händelser som omfattar elever och förskolebarn. För dig som redan använt systemet ett tag berättar Mikael Jakobsson, Afa Försäkring, om vad som kan vara bra att tänka på när ni använder det i er organisation.

12.00

LUNCH

13.00

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

F/ Tillsammans för friska arbetsplatser

Genom samverkan får chef och medarbetare en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas. Samverkansavtalet ger struktur och former för att involvera de som berörs tidigt i processer. Delaktiga medarbetare kan bidra med sin kompetens och sina erfarenheter. Inflytande leder till att utmaningar och omställningar kan lösas bättre. Dessutom är det en av flera friskfaktorer. På seminariet berättar Pelle Alvin, Läkarförbundet, och Christin N Granberg, SKR, om samverkansavtalets potential som grund för bättre arbetsmiljö.

G/ Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet

Professor Gunnar Bergström berättar om konsekvenser – hälsa, prestation och produktivitet – av sjuknärvaro för individen och organisationen. Han tar också upp faktorer som påverkar hur mycket sjuknärvaro som finns i en organisation, och om sjuknärvaro i vissa situationer även kan vara funktionell.

14.00

Eftermiddagskaffe

14.30

Våga tänka stort

Vi lever i en värld som förändras i en rasande takt. Kriser och utmaningar avlöser varandra på löpande band. Det kräver mod och nya sätt att tänka och agera. Eric Thyrell berättar om hur vi kommer ur gamla tankemönster och hur vi hanterar de rädslor som ofta är förknippade med förändring och utmaningar.

15.45

Avslutning

Tid och plats Sundsvall 5 maj

  • Tid: Programmet börjar 09.30. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.

  • Plats: Hotell Södra Berget, Södra stadsberget 1, Sundsvall. Besök hotellets webbplats.

  • Din personliga e-postadress måste anges. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Antalet platser är begränsat.

  • Sista anmälningsdag är 22 april. 

  • Du deltar kostnadsfritt.

  • Afa Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

Den Regionala dagen i Sundsvall är i dagsläget möjlig att genomföra utan några restriktioner. Afa Försäkring har ändå bokat väl tilltagna lokaler för att undvika trängsel och vi vill att den som har förkylningssymptom avstår från att delta.

Helena Danielsson

08-696 43 53

Per Winberg

08-696 49 20

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
akademikeralliansen logotyp
kommunal logotyp
offentliganställdas förhandlingsråd ofr logotyp