7apr

Arkiv – Regional dag i Rättvik 7 april 2022

Regional dagFysiskt
Genomfördes 7 april 2022

Dagen riktar sig till dig inom kommun- och regionsektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö-, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald, skydds­ombud eller liknande.

Dagens program

9.30

Inledning

Helena Danielsson och Per Winberg, utbildningsledare, Afa Försäkring, hälsar välkommen och berättar vad dagen har att bjuda på.

10.00

Den svenska modellen för arbetsmiljö

Fack och arbetsgivare i KR-sektorn har enats om en avsiktsförklaring för det partsgemensamma arbetsmiljö­arbetet. Genom satsningar på friskfaktorer och samverkan vill man främja hälsa samt förebygga och hantera arbetsmiljörisker för medarbetare i sektorn. Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg på SKR, berättar om det partsgemensamma arbetet och de olika initiativen.

11.00

A/ KIA-systemet – en introduktion

KIA-systemet – ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljö­arbetet. Med hjälp av checklistor kan man genomföra och följa upp skyddsronder, samt incidentrapportera på ett enkelt sätt! För er som är nyfikna på att veta mer ger Louise Godeau, Afa Försäkring en introduktion till systemet.

B/ 750 nya miljoner till kompetensutveckling

Idag saknar fyra av tio yrkesarbetande i Sverige möjlighet till kompetensutveckling, samtidigt som en majoritet är intresserad av det. Anita Grönberg och Lars Gustavsson, Omställningsfonden, berättar om hur omställningsavtalet KOM-KR kan användas på bästa sätt.

C/ Trygg arbetsmiljö – en grundförutsättning

Analyschef Anna Weigelt ger en bakgrund av vad Afa Försäkring ser i sin skadestatistik om hot och våld i tjänsten. Eskilstuna kommun skapar arbetsplatser fria från hot, våld, kränkningar, och sexuella trakasserier, med utbildningar inriktade på verksamhetens behov. Kristina Sikström och Maritha Fundhage från Kommunhälsan, Eskilstunaberättar om arbetet kring Trygg arbetsmiljö­utbildning med ambitionen att du ska få med dig lite konkreta tips.

D/ KIA-systemet – en fördjupning

KIA-systemet kan bland annat användas till att hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och händelser som omfattar elever och förskolebarn. För dig som redan använt systemet ett tag berättar Mikael Jakobsson, Afa Försäkring, om vad som kan vara bra att tänka på när ni använder det i er organisation.

12.00

LUNCH

13.00

E/ Varför familjejuridik?

Det finns ett antal situationer i livet där olika juridiska frågor blir aktuella: När behövs ett testamente? Hur blir det med bostadsrätten om man flyttar isär? Ärver bonusbarnen automatiskt? Ewa-Maria van der Kwast från Familjens Jurist reder ut begreppen.

F/ Tillsammans för friska arbetsplatser

Genom samverkan får chef och medarbetare en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas. Samverkansavtalet ger struktur och former för att involvera de som berörs tidigt i processer. Delaktiga medarbetare kan bidra med sin kompetens och sina erfarenheter. Inflytande leder till att utmaningar och omställningar kan lösas bättre. Dessutom är det en av flera friskfaktorer. På seminariet berättar Ingrid Lindholm, Lärarnas Riksförbund, och Christin N Granberg, SKR, om samverkansavtalets potential som grund för bättre verksamhet och arbetsmiljö.

G/ Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet

Professor Gunnar Bergström berättar om konsekvenser – hälsa, prestation och produktivitet – av sjuknärvaro för individen och organisationen. Han tar också upp faktorer som påverkar hur mycket sjuknärvaro som finns i en organisation, och om sjuknärvaro i vissa situationer även kan vara funktionell.

14.00

Eftermiddagskaffe

14.30

Krisberedskap i praktiken

Malin Dreifaldt är idag säkerhetsstrateg i Västerås stad, men ingick 2014 i insatsledningen vid skogsbranden i Västmanland. Här får vi en inblick i några händelser som borde ändrat vårt sätt att agera vid kriser. Vad lär vi oss av inträffade samhällsstörningar, och vad kan kommuner och regioner ta med sig i sitt fortsatta arbete?

15.45

Avslutning

Tid och plats Rättvik

  • Datum: Torsdag den 7 april 2022

  • Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30. OBS! Programmet börjar 09.30. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.

  • Plats: Best Western Hotell Lerdalshöjden, Mickelsgatan, Rättvik. Besök hotellets webbplats.

  • Din personliga e-postadress måste anges vid anmälan. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega. Antalet platser är begränsat.

  • Du deltar kostnadsfritt.

  • Afa Försäkring ersätter inte dina resekostnader.

  • Sista anmälningsdag är 25 mars. 

Den Regionala dagen i Rättvik är i dagsläget möjlig att genomföra utan några restriktioner.

Afa Försäkring har ändå bokat väl tilltagna lokaler för att undvika trängsel och vi vill att den som har förkylningssymptom avstår från att delta.

Helena Danielsson

08-696 43 53

Per Winberg

08-696 49 20

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd